Közzététel: 2018. február 23.

Kiugró bővülés a kistelepülések lakáspiacán

2017-ben 14 389 új lakás épült, 44%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 37 997 volt, 20%-kal több a 2016. évinél.

2017-ben az előző évhez képest:

Budapesten nem nőtt az épített lakások száma, a városokban és a községekben több mint másfélszer annyi lakás épült.

A lakásépítés változatlanul közel fele-fele arányban oszlik meg a természetes személyek és a vállalkozások között. A budapesti növekedés megtorpanását az értékesítésre és bérbeadásra épített lakások számának 8,6%-os csökkenése okozta.

A használatba vett lakások átlagos alapterülete 6 m2-rel 100 m2-re nőtt.

kiadott építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma együttesen 37 997, a növekedés átlagosan 20%-os, Budapesten több mint másfélszeres. A megyei jogú városokban 9%-os a csökkenés. Az építtetők az esetek 36%-ában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével. Ez az arány Budapesten 10%, az alacsonyabb területi egységek felé haladva egyre magasabb. A községekben az esetek háromnegyedében egyszerű bejelentéssel kezdeményezték az új lakások építését.

A kiadott új építési engedélyek (bejelentések) alapján 8%-kal több, összesen 13 216 lakóépület építését tervezik, a nem lakóépületekre kiadott engedélyek száma 5105, ami 23%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Új lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések, használatba vett és megszűnt lakások

Területi egység Kiadott új lakásépítési engedélyek (bejelentések) Használatba vett lakások száma Megszűnt lakások száma
száma 2017. év a 2016. év %-ában 2016 2017 2017. év a 2016. év %-ában 2016 2017
2016 2017 ebből: egyszerű bejelentések
Budapest9 364 14 632 1 530156,3 2 777 2 761 99,4 421464
Megyei jogú városok8 953 8 151 2 68391,0 2 762 4 162 150,7 582627
Többi város8 907 9 727 5 475109,2 2 814 4 761 169,2 960717
Községek4 335 5 487 4 156126,6 1 641 2 705 164,8 522427
Összesen31 559 37 997 13 844120,4 9 994 14 389 144,0 2 4852 235

Módszertani megjegyzés: a Kormány 456/2015. (XII. 29.) rendeletének megfelelően a statisztikai számbavétel kiterjed az építési engedélyek mellett az egyszerű bejelentésekre, a használatbavételi engedélyek mellett az egyszerű bejelentések alapján kiállított hatósági bizonyítványokra is.