Közzététel: 2017. július 27.

4,3%-ra mérséklődött a munkanélküliségi ráta

A 2017. április–júniusi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma az egy évvel korábbihoz képest 38 ezer fővel, 196 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,9 százalékponttal, 4,3%-ra csökkent. A férfiakat alacsonyabb munkanélküliségi ráta jellemezte, mint a nőket, és esetükben a javulás mértéke is nagyobb volt.

2017. április–júniusban az egy évvel korábbihoz képest:

A 15–74 éves munkanélküli férfiak száma 31 ezer fővel, 100 ezer főre, munkanélküliségi rátájuk 1,3 százalékponttal, 4,0%-ra csökkent. A munkanélküli nők száma 6 ezer fővel, 96 ezer főre, munkanélküliségi rátájuk 0,3 százalékponttal, 4,6%-ra mérséklődött.

A 15–24 éves korosztály munkanélküliségi rátája 2,3 százalékponttal, 11,0%-ra csökkent, ebben az időszakban a munkanélküliek közel egyötöde ebből a korcsoportból került ki. A 25–54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak és az 55–64 évesek munkanélküliségi rátája is mérséklődött, előbbieké 0,8 százalékponttal, 3,7%-ra, az utóbbiaké 0,4 százalékponttal, 3,9%-ra csökkent.

A munkanélküliség átlagos időtartama 17,0 hónap; a munkanélküliek 44,1%-a legalább egy éve keres állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számít.

A munkanélküliségi ráta a 15–74 évesek körében Dél-Dunántúl kivételével minden régióban mérséklődött; Dél-Dunántúlon a növekedés 0,4 százalékpont volt. A legjelentősebb változás Észak-Alföldön következett be, ahol 2,2 százalékponttal, 7,4%-ra csökkent a ráta, a többi régióban a változás mértéke nem érte el az 1 százalékpontot. A munkanélküliségi ráta Közép-Dunántúlon volt a legalacsonyabb (2,2%), míg Észak-Alföldet a kiemelkedő javulás ellenére is a legmagasabb munkanélküliségi ráta jellemezte a régiók között.

2017. június végén az egy évvel korábbihoz képest:

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (http://www.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 4,1%-kal, 280 ezer főre csökkent.

A munkanélküliség korcsoportok szerinti alakulása a 15–74 évesek* körében, 2017. április–június

Korcsoport, éves Létszám Munkanélküliségi ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–2437,3–7,711,0–2,3
25–54131,9–26,73,7–0,8
55–7427,2–3,33,6–0,5
Összesen196,4–37,74,3–0,9

* A 15–64 évesekre vonatkozó adatok elérhetők (2.1.0.2. Stadat-táblában).
a) Az előző év azonos időszakához képest.