Könyvkiadás a koronavírus árnyékéban

2020. I. negyedévben 3,8 ezer könyvet és füzetet adtak ki Magyarországon

Magyarországon a koronavírus okozta járvány várhatóan a könyvkiadás adataira is hatással lesz az idén, annak ellenére, hogy 2019. II. félévben mind a vásárlói szokások, mind a fogyasztás növekedése a könyvkiadás erősödését vetítette előre. 2020 I. negyedévében Magyarországon több mint 3,8 ezer könyvet és füzetet adtak ki, összesen több mint 5,3 millió példányban. Az átlagpéldányszámot azonban továbbra is csökkenő tendencia jellemezte.

1. tábla

Könyvek és füzetek száma és példányszáma, negyedévenként

Megnevezés 2018 2019 2020+
könyvek és füzetek könyvek és füzetek könyvek és füzetek
száma, darab példányszáma, millió darab száma, darab példányszáma, millió darab száma, darab példányszáma, millió darab
I. negyedév 3 158 5,8 2 929 5,5 3 832 5,3
II. negyedév 3 469 10,1 3 423 11,2
III. negyedév 2 852 6,5 3 364 7,5
IV. negyedév 3 649 8,7 4 185 7,5

+ Előzetes adat.
Megjegyzés: a statisztikák alapját jelentő nyomdai vagy kiadói kötelespéldány-szolgáltatás 2020. március 19. után szünetelt, illetve erősen visszaszorult.

Emelkedett a kiadott művek száma és példányszáma is

A könyvkiadási csúcspontok az adott éven belül mindig jól körülhatárolt nagy „akciókhoz” köthetők, a kiadott könyvek számának és példányszámának alakulása pedig összefüggésben van a könyvvásárlási szokásokkal. Kiemelkedő műszámú a IV. negyedév, a karácsonyt megelőző egy-két hónap, ami a könyvkiadás presztízsét is mutatja, mivel még mindig szívesen vásárolnak az emberek könyvet ajándékba. Minden évben ez a legtöbb művet megjelentető időszak. 2019 IV. negyedévében közel 4,2 ezer művet adtak ki.

A példányszámokat tekintve jellemzően a II. negyedév a legjelentősebb, aminek oka elsődlegesen a tankönyvkiadás és a könyves fesztiválok. Az ekkor megjelenő könyvek és füzetek példányszáma az éves kiadott példányszám egyharmadát jelentik általában, közel 10–11 millió példányt. Idén a könyvek népszerűsítését szolgáló rendezvények (pl. ünnepi könyvhét, író-olvasó találkozók) a járványügyi intézkedések, a személyes kapcsolatok elkerülése miatt elmaradtak.

A művek száma az elmúlt tíz évben 12,0–13,9 ezer között, hullámzóan alakult: 2010 és 2017 között összességében csökkent, az elmúlt három évben azonban évről évre nőtt. 2018-ban 13,1 ezer, 2019-ben közel 800-zal több, 13,9 ezer mű jelent meg. A könyvek és füzetek összes példányszáma 2019-ben 31,7 millió volt, közel 610 ezerrel több, mint 2018-ban.

1. ábra
Könyvek és füzetek száma és példányszáma

2019-ben az Országos Széchényi Könyvtár a kiadók számára a megjelentetni kívánt online kiadványaikra (epub, pdf stb.) összesen 6,3 ezer darab azonosítót adott ki, ami 14%-kal több a 2018. évinél.

Módszertani megjegyzések

A könyvkiadás statisztikája a 19. századra nyúlik vissza, a statisztika alapját jelentő kötelespéldány-szolgáltatást szabályozó első törvény 1897-ban jelent meg (1897. évi LXI. tc.). A törvény gyakorlati alkalmazása azonban csak az 1940-es években valósult meg. Jelenleg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, illetve a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998 (III.27.) Korm. rendelet szabályozza a könyvkiadási statisztikai adatfelvételt, az adatgyűjtés a nyomdákból vagy a kiadóktól – az Országos Széchényi Könyvtárba - érkező kötelespéldány-szolgáltatáson alapul. A Magyarországon kiadott könyvekről rendszeres adatközlés 1945 óta folyik a Központi Statisztikai Hivatalban.