18. ábra
A 15–74 évesek munkanélküliségi rátája régiónként, 2020