16. ábra
A potenciális munkaerő-tartalék negyedévenkénti alakulása a 15–74 évesek körében