4. ábra
A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája régiónként, 2021. II. negyedév