Az olaszországi gyárbezárások esetleges hatásai a magyar gazdaságra

A magyar gazdaság termelőágazatainak termelési és exportképessége szempontjából az olaszországi gazdaság alapszintű működésre való átállása – annak időtartamától függően – érdemi hatást gyakorolhat a hazai gazdaság működésére is.

A 2019. évi adatok alapján, a hazai teljes exporton belül az Olaszországba irányuló termékforgalom 5,6%-os részesedést tesz ki, míg a teljes import 4,5%-a érkezik Olaszországból. Olaszország a termék külkereskedelmi adatok alapján az exportban a 2., míg az importban a 8. legjelentősebb külkereskedelmi partnere Magyarországnak.

Olaszország – a járvány által jelenleg leginkább érintett országok közül – a teljesítménymutatók alapján a 13. legjelentősebb irányító ország a Magyarországon működő külföldi vállalkozások körében.

Az olasz feldolgozóipar leállása két mezőgazdasági termék, a nyerstej és a bárány exportját érintheti leginkább.

Importkitettség

Az olasz gazdaság leállása esetén a magyar külkereskedelem importnak való kitettsége főként a jármű- és a gépipar, a textil- és a gyógyszeripar esetében jelentős. A 15 legnagyobb részesedéssel bíró termékcsoport a teljes import 73,6%-át teszi ki.

Az Olaszországból származó import 15 legfontosabb termékcsoportja, 2019

Termékcsoport Import (millió forint) Részesedés a teljes olasz importból (%)
Általános rendeltetésű ipari gép és berendezés 163 430 11,2
Közúti jármű 143 005 9,8
Vas és acél 121 554 8,3
Villamos gép, készülék és műszer 119 162 8,2
Színesfém 91 395 6,3
Egyéb fémtermék 79 812 5,5
Speciális szakipari gép 61 561 4,2
Energiafejlesztő gép és berendezés 48 080 3,3
Különféle feldolgozott termék 45 039 3,1
Szerves vegyi termék 40 469 2,8
Textilfonal, szövet, textilipari gyártmány 38 319 2,6
Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 33 083 2,3
Nemfémes ásványból készült termék 31 607 2,2
Műanyag termék 28 539 2,0
Papíripari termékek 28 238 1,9

A magyar árutermelő ágazatok termelési képessége szempontjából kiemelt kockázatnak tekinthető a termelésben felhasznált alapanyagok, alkatrészek és félkész termékek olaszországi beszállítóinak tevékenységét övező bizonytalanság. Ezen termékcsoportok együttesen a teljes import 64%-át teszik ki, ezért jelentős a hazai termelés ilyen irányú kitettsége.

Az Olaszországból érkező import megoszlása felhasználás szempontjából, gazdasági kategóriák szerint, 2019

Exportkitettség

Az exportra termelő ágazatok Olaszország felé való kitettsége elsősorban a járműipart, az elektronikai ipart, a mezőgazdaságot, a gyógyszer- és az élelmiszeripart érinti. A 15 legnagyobb részesedéssel bíró termékcsoport a teljes export 74,4%-át teszi ki.

Az Olaszországba irányuló export 15 legfontosabb termékcsoportja, 2019

Termékcsoport Export (millió forint) Részesedés a teljes Olaszországba irányuló exportból (%)
Közúti jármű 337 036 18,4
Villamos gép, készülék és műszer 174 815 9,5
Elektronikai készülékek 160 639 8,8
Gabona és gabonakészítmény 149 999 8,2
Gyógyszer, gyógyszerészeti termék 88 808 4,8
Ipari gép és berendezés 73 303 4,0
Műanyag-alapanyag 67 197 3,7
Fémtartalmú ércek és fémhulladék 52 495 2,9
Energiafejlesztő gép és berendezés 44 554 2,4
Irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés 44 210 2,4
Szerves vegyi termék 41 954 2,3
Ruházati cikk és öltözékkiegészítő 35 245 1,9
Különféle feldolgozott termék 32 998 1,8
Gumigyártmány 31 299 1,7
Textilipari termékek 30 149 1,6

Az exportra termelő ágazatok teljesítményét is érdemben befolyásolhatja az olasz gazdaság árutermelő ágazatainak beszállítóiként működő hazai vállalatok esetleges keresletkiesése. Ezen termékcsoportok együttesen az Olaszországba irányuló teljes export 51%-át teszik ki, így a hazai termelés ilyen irányú kitettsége is jelentős.

Az Olaszországba irányuló export megoszlása felhasználás szempontjából, gazdasági kategóriák szerint, 2019

Közvetlentőke-befektetés

Bár az Olaszországba irányuló közvetlentőke-befektetések értéke az elmúlt években jelentős emelkedést mutatott, továbbra is mérsékeltnek tekinthető.

A közvetlentőke-befektetések külföldi állománya

Ország 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Olaszország (millió forint) 136 528 45 237 9 321 1 523 116 678 116 211 213 133
Összesen (millió forint) 8 653 350 8 611 566 10 503 341 10 185 930 7 347 779 7 724 907 8 672 650
Olaszország részaránya (%) 1,6 0,5 0,1 0 1,6 1,5 2,5

Külföldi irányítás alatt álló vállalkozások

A teljesítménymutatók alapján a járvány által jelenleg leginkább érintett országok közül Olaszország a 13. legjelentősebb irányító ország a Magyarországon működő külföldi vállalkozások körében. 2018-ban az Olaszországból irányított cégek árbevételük kétharmadát hat ágazatban – nagykereskedelem (vegyes termékkörű nagykereskedelem), villamosberendezés-gyártás, élelmiszergyártás, vegyi anyag, termék gyártása (műanyag-alapanyag), ingatlanügyletek, gumi-, műanyag termék gyártása – realizálták. Az olasz irányítás alatt álló több mint 730 vállalkozás 99%-a kkv, a foglalkoztatottak száma 2018-ban csak 9 cégnél haladta meg a 250 főt.

Az Olaszországból irányított vállalkozások részesedése a fő gazdasági mutatókból, 2018?

Az olasz feldolgozóipar leállásának hatása a magyar mezőgazdaságra

Az olasz feldolgozóipar leállása két mezőgazdasági termék, a nyerstej és a bárány exportját érintheti leginkább.

Nyerstej

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elemzése alapján a nyerstej egyike azoknak a termékköröknek, amelyek a koronavírus miatti intézkedések révén jelentős károkat szenvedhetnek. Az olasz feldolgozók leállása súlyos piaci összeomlást okozhat.

A problémát súlyosbíthatja, hogy 2019 júniusa óta az elmúlt években nem tapasztalt mennyiségű tej került felvásárlásra hazánkban, 2020 februárja pedig rekord magas értéket produkált a korábbi évek februárjaival összehasonlítva. (Azonban figyelembe kell venni, hogy 2020 szökőév, így a február egy nappal hosszabb volt.)

A felvásárolt tej mennyisége, tonna

Az országba irányuló tej- és tejszínexport jellemzően a március–júliusi időszakban kezd növekedni, ami az olasz feldolgozóüzemek megváltozott működési környezete miatt idén eltérően alakulhat.

Az Olaszországba exportált tej és tejszín (nem sűrítve, nem édesítve) havi nettó mennyisége

Az Olaszországba irányuló tej- és tejtermékexport jelentős mennyiségű, 2019-ben 24, míg a sajt- és túróexportunk 31%-a oda került. Hazánkba a sűrített és édesített tej és tejszín 12%-a Olaszországból érkezik.

A tejtermékek olaszországi külkereskedelme 2019-ben

Bárány

A másik érintett mezőgazdasági termékünk a bárány lehet, mivel éppen a húsvéti időszakban szokott csúcsosodni az exportja.

2019. december 1-jén a juhállomány 1,1 millió volt, amelynek körülbelül a kétharmadát a két alföldi régió gazdálkodói tartják. Az Agrárium, 2016 gazdaságszerkezeti összeírás adatai alapján az állomány 76%-a a 100 juhnál nagyobb állománnyal rendelkező tartóknál volt.

A juhállomány megoszlása az egyes tartóknál nevelt állomány nagyságkategóriája szerint, 2016

Az elmúlt 5 év átlaga alapján évi közel 15 ezer tonna élő juh hagyta el az országot, amelynek 91%-a bárány volt. Az élőjuhexport átlagosan 80%-ának Olaszország a célállomása, ahová elsősorban bárányt szállítunk. Az élő bárány exportjában Olaszország szerepe így még fontosabb, bár részesedése a 2015-ös 92-ről 2019-re 83%-ra csökkent.

Az élő bárány (1 éves korig) exportja, nettó tömeg

Az Olaszországba történő bárányexport legnagyobb része húsvétra kerül kiszállításra, de emellett minden évben van egy augusztusi és egy decemberi csúcs is. 2019 áprilisában 2588 tonna élő bárányt szállítottak ki hazánkból.

Az élő bárány (1 éves korig) exportja Olaszországba, nettó tömeg

2019 áprilisában 5000 állatot vágtak le, ami havi rekord az elmúlt években, 2019-ben az összes mennyiség 35 420 darab volt. Bár a hazai vágóhidakon történő vágás kicsit emelkedett az elmúlt időszakban, a friss, illetve a fagyasztott bárányhús exportja kevésbé jellemző.

A vágóhidakon levágott bárányok száma

A KSH adatai alapján a vágóhídi feldolgozás mellett jelentős hazánkban a háztáji vágás is, 2019-ben az állatok 22%-ánál került erre sor.