2. ábra
A személysérüléses közúti közlekedési balesetek alakulása