4. ábra
A balesetek száma előidéző okok szerint, 2022. I. negyedév, darab