Módszertani megjegyzések

A fontosabb növénykultúrák 2021. évi terméseredményeit a Központi Statisztikai Hivatal az alábbiak szerint állapította meg:

  • a gazdasági szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségüket teljes körű adatfelvétel keretében teljesítették,
  • az egyéni gazdaságok esetében az adatok megállapítása becsléssel történt. A becslés alapját a 2021. évi egységes területalapú támogatási rendszer (SAPS), a földhasználatra vonatkozó adatfelvétel és az Agrárminisztérium operatív jelentései képezték.