3. ábra
A közúti árufuvarozási teljesítmény a szállítás iránya szerint