5. ábra
A helyközi személyszállítási teljesítmény alakulása