6. ábra
A helyközi személyszállítási teljesítmény megoszlása