2.5.5.2. Gyermekek napközbeni ellátása (2017–)*

< >
Megnevezés 2017 2018 2019
Bölcsőde
intézmény 754 765 789
működő férőhely 40 040 40 648 41 205
beíratott gyermek 37 977 38 223 38 611
kisgyermeknevelő 7 346 7 372 7 525
dajka 1 517 1 814 1 862
Mini bölcsőde
intézmény 50 85 214
működő férőhely 354 625 1 622
beíratott gyermek 346 623 1 556
kisgyermeknevelő 73 111 232
dajka 43 87 202
Munkahelyi bölcsőde
intézmény 7 8 9
működő férőhely 49 56 70
beíratott gyermek 38 51 54
szolgáltatást nyújtó személy / kisgyermeknevelő 17 19 12
Családi bölcsőde
intézmény 938 927 918
működő férőhely 6 032 5 840 5 805
beíratott gyermek 5 732 5 680 5 668
szolgáltatást nyújtó személy / kisgyermeknevelő 1 513 1 466 1 170a
Napközbeni gyermekfelügyelet
gondozásban részesített gyermek 792 740 680
szolgáltatást nyújtó személy 270 220 154b
*Az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 2017. január 1-től hatályos módosítása értelmében a kisgyerekek napközbeni ellátásait új struktúrával lehet megszervezni. Az intézményi ellátások és szolgáltatások tartalma és formája, ennek következtében az adatszolgáltatás módja is alapvetően megváltozott, ezért az idősoros adatok összehasonlítása a korábban a témában rendelkezésre álló adatokkal nem, vagy csak korlátozottan lehetséges.  a2019-től tartalmazza a koordinátor munkakörben foglalkoztatottakat is.  b2019-től tartalmazza az egyéb szakmai munkakörben foglalkoztatottakat is.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011