3.1.37.2. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1996(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 2 949 305 2 949 305
P.71 Termékek importja 2 257 768 2 257 768
P.72 Szolgáltatások importja 691 537 691 537
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 2 983 020 2 983 020
P.61 Termékek exportja 1 815 704 1 815 704
P.62 Szolgáltatások exportja 1 167 316 1 167 316
P.1 Kibocsátás 13 866 010 13 866 010
P.11 Piaci kibocsátás 11 314 304 11 314 304
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 827 974 827 974
P.13 Nem piaci kibocsátás 1 723 732 1 723 732
P.2 Folyó termelőfelhasználás 7 789 772 7 789 772 75 924
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 046 067 1 046 067
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 7 122 305 7 122 305 66 691
P.51c Állóeszköz-felhasználás 1 410 995 1 410 995 20 416
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 5 711 310 5 711 310 46 275
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -33 715 -33 715
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 3 161 197 3 161 197 46 409
D.11 Bérek és keresetek 2 341 192 2 341 192 35 592
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 820 005 820 005 10 817
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 046 316 1 046 316 -134
D.21 Termékadók 1 161 974 1 161 974
D.29 Egyéb termelési adók 31 451 31 451 0
D.31 Terméktámogatások 115 907 115 907
D.39 Egyéb termelési támogatások 31 202 31 202 134
B.2g Működési eredmény, bruttó 1 810 090 1 810 090 20 416
B.2n Működési eredmény, nettó 475 365 475 365 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 104 702 1 104 702
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 028 432 1 028 432
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 27 050 27 050
D.11 Bérek és keresetek 23 453 23 453
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 3 597 3 597
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 2 530 160 152 127 2 378 033 61
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 6 800 473 6 800 473 32 909
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 5 389 478 5 389 478 12 493
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 644 314 3 187 641 127
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 1 025 448 9 632 1 015 816
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 970 349 381 969 968 5 733
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 537 410 66 832 470 578 4 496
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 6 805 556 6 805 556 80 756
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 5 394 561 5 394 561 60 340
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 892 429 892 429 79 909
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 6 805 556 6 805 556 847
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 5 394 561 5 394 561 -19 569
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 5 321 615 5 321 615
P.3 Végső fogyasztási kiadások 5 321 615 5 321 615 79 909
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 23 216 23 216
B.8g Megtakarítások, bruttó 1 483 941 1 483 941 847
B.8n Megtakarítások, nettó 72 946 72 946 -19 569
B.12 Folyó külső egyenleg 283 034 283 034
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 629 218 1 629 218 8 157
P.52 Készletváltozás 130 024 130 024
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 7 733 7 733 -4
P.51c Állóeszköz-felhasználás -1 410 995 -1 410 995 -20 416
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -130 130
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 261 199 -261 199 -3 916
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011