4.7.8. A kábeltelevízió-szolgáltatás fontosabb adatai (2002–)*(2/2)

< >
Mutató 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Adatszolgáltatók száma 273 239 218 183 170 131 104 89
Összes kábeltelevíziós díjbevétel, millió Ft 73 263 75 215 78 148 81 300 85 667 89 806 97 813 97 556
Kábeltelevízió-szolgáltatók internethozzáférési nettó árbevétele, millió Ft .. .. .. .. .. .. .. ..
Hálózatuk teljes vonalhossza, km 130 566 130 825 115 634 116 606 119 685 110 057 .. ..
Saját tőke, millió Ft 565 857 506 856 542 216 543 206 586 596 549 720 666 311 ..
Beruházás, millió Ft 42 119 40 462 41 607 30 281 25 104 36 015 49 926 68 744
Szolgáltatók tárgyi eszközeinek év végi bruttó értéke, millió Ft 1 668 679 1 690 147 1 688 053 1 657 381 1 620 219 1 505 857 1 572 466 1 579 969
Hálózatérték, millió Ft 354 743 379 425 395 086 407 836 424 531 411 084 430 898 431 223
Bekapcsolt lakások száma, ezer 2 241 2 255 2 327 2 377 2 443 2 514 2 573 2 652
Ebből: csillagpontos rendszeren keresztül, ezer darab 1 589 1 909 1 923 2 178 2 259 2 312 2 357 2 415
Előfizetők száma, ezer 2 228 2 241 2 312 2 368 2 420 2 493 2 552 2 622
Programcsomagok száma év végén, darab .. .. .. 1 962 1 460 1 378 1 548 1 133
Ebből:
analóg programcsomag .. .. .. 1 196 923 879 820 591
digitális programcsomag .. .. .. 766 537 499 728 542
Erősítők száma, darab .. .. .. .. .. .. .. ..
Fejállomások száma, darab 1 041 .. .. .. .. .. .. ..
Önálló kábeles műsor- és jeltovábbító rendszerek száma (KMJR), db 1 559 1 278 1 178 1 142 1 077 939 838 1 017
Csillagpontos rendszerek száma, db 1 241 1 166 1 062 1 018 968 838 760 920
Kétirányú átvitelre kialakított (pl.: Internet-szolgáltatásra) rendszerek száma, db 1 046 1 002 927 877 832 745 690 889
Hálózatra felfűzhető lakások száma (homepass), ezer db 4 905 5 176 5 294 5 456 5 735 5 708 6 020 6 093
*2004-től 2009-ig AntennaMikro szolgáltatás nélkül. 2009-től ide tartozik az IPTV szolgáltatás is. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011