4.7.7. A távközlési tevékenységből származó nettó árbevétel (2009–2016)

(millió forint)

< >
Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Internet szolgáltatásból származó nettó árbevétel 141 866 135 518 141 315 157 030 164 387 169 761 181 841 195 863
Kábeltelevízió szolgáltatásból származó nettó árbevétel 82 988 75 548 73 263 75 215 78 148 81 300 85 667 89 806
Mobil távközlési szolgáltatásból származó nettó árbevétela 445 745 426 332 396 795 372 057 367 631 366 155 414 375 444 297
Egyéb (vezetékes telefon szolgáltatás, adathálózati szolgáltatás, stb.) 332 911 282 765 248 240 249 435 244 298 239 691 203 224 186 839
Távközlési tevékenységből származó nettó árbevétel összesenb 1 003 510 920 163 859 613 853 737 854 464 856 907 885 106 916 804
a2015-ig TESZOR 61.20.11 Mobil távközlési szolgáltatás (hozzáférés és használat biztosítása) és 61.20.12 Mobil távközlési szolgáltatás (kiegészítő hívásszolgáltatás biztosítása). 2016-tól TESZOR 61.20.11 Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli távközlo hálózaton, 61.20.12 Mobil hangszolgáltatások, 61.20.13 Mobil szöveges üzenetszolgáltatások és 61.20.14 Mobil adatszolgáltatás (kivéve a szöveges üzenetszolgáltatást).  bA távközlési szolgáltatók (internet, kábeltelevízió, telefon) TEÁOR 61 Távközlésből származó nettó árbevétele. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011