2.1.44. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók rendszeres havi bruttó átlagkeresetének alakulása a nemzetgazdaságban (2004–)*(1/2)

< >
Kód Gazdasági ág 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Rendszeres bruttó átlagkereset, Ft
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 93 459 98 821 107 082 116 285 127 746 131 758 139 228 147 510
B Bányászat, kőfejtés 139 674 148 131 162 858 178 875 196 960 210 094 209 746 225 290
C Feldolgozóipar 125 926 134 941 145 415 158 772 169 569 177 036 186 059 195 759
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 188 560 204 546 221 947 244 858 267 904 290 678 306 646 315 943
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 113 420 122 882 133 079 144 320 156 005 161 731 173 623 184 755
B+C+D+E Ipar 128 289 137 568 148 313 161 487 172 583 180 902 190 230 199 895
F Építőipar 94 504 100 360 111 179 128 631 138 005 144 710 146 613 149 741
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 113 979 122 217 135 439 147 985 161 596 165 374 175 872 184 013
H Szállítás, raktározás 127 094 138 310 150 163 162 300 173 529 184 692 188 764 196 912
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 85 097 89 412 96 298 105 687 114 106 117 257 117 736 122 257
J Információ, kommunikáció 236 770 252 562 266 589 299 017 318 482 333 148 337 700 356 754
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 257 197 282 738 304 689 320 955 341 214 346 591 361 702 385 585
L Ingatlanügyletek 114 023 119 828 130 190 144 470 156 480 165 211 172 137 174 615
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 167 297 180 654 191 861 223 453 256 294 269 444 275 390 276 053
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 106 215 112 582 121 675 131 651 138 946 140 495 138 355 141 944
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 163 242 174 612 189 612 203 808 218 458 211 015 226 205 237 600
Pa Oktatás 150 524 163 398 172 516 169 426 176 913 181 195 183 055 186 963
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 121 174 130 077 138 297 142 674 150 566 150 301 134 387 148 508
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 131 365 141 171 150 835 157 077 166 882 166 180 166 744 170 203
QB szociális ellátás 101 619 109 163 115 729 118 797 129 161 129 695 105 334 120 649
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 129 398 135 893 143 426 162 128 158 959 162 988 166 229 180 769
S Egyéb szolgáltatás 118 052 124 366 131 696 143 900 147 171 151 294 141 531 152 032
A–S Nemzetgazdaság összesen 132 714 142 427 153 729 165 624 177 738 183 804 188 048 197 911
Előző év = 100,0%
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 108,8 105,7 108,4 108,6 109,9 103,1 105,7 105,9
B Bányászat, kőfejtés 111,3 106,1 109,9 109,8 110,1 106,7 99,8 107,4
C Feldolgozóipar 109,8 107,2 107,8 109,2 106,8 104,4 105,1 105,2
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 111,3 108,5 108,5 110,3 109,4 108,5 105,5 103,0
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 110,0 108,3 108,3 108,4 108,1 103,7 107,4 106,4
B+C+D+E Ipar 109,7 107,2 107,8 108,9 106,9 104,8 105,2 105,1
F Építőipar 106,7 106,2 110,8 115,7 107,3 104,9 101,3 102,1
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 105,4 107,2 110,8 109,3 109,2 102,3 106,3 104,6
H Szállítás, raktározás 110,9 108,8 108,6 108,1 106,9 106,4 102,2 104,3
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 104,2 105,1 107,7 109,7 108,0 102,8 100,4 103,8
J Információ, kommunikáció 108,7 106,7 105,6 112,2 106,5 104,6 101,4 105,6
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 111,3 109,9 107,8 105,3 106,3 101,6 104,4 106,6
L Ingatlanügyletek 105,5 105,1 108,6 111,0 108,3 105,6 104,2 101,4
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 109,0 108,0 106,2 116,5 114,7 105,1 102,2 100,2
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 105,6 106,0 108,1 108,2 105,5 101,1 98,5 102,6
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 106,9 107,0 108,6 107,5 107,2 96,6 107,2 105,0
Pa Oktatás 102,1 108,6 105,6 98,2 104,4 102,4 101 102,1
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 101,9 107,3 106,3 103,2 105,5 99,8 89,4 110,5
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 101,9 107,5 106,8 104,1 106,2 99,6 100,3 102,1
QB szociális ellátás 103,3 107,4 106,0 102,7 108,7 100,4 81,2 114,5
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 104,1 105,0 105,5 113,0 98,0 102,5 102,0 108,7
S Egyéb szolgáltatás 123,4 105,3 105,9 109,3 102,3 102,8 93,5 107,4
A–S Nemzetgazdaság összesen 107,1 107,3 107,9 107,7 107,3 103,4 102,3 105,2
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai évközi adatgyűjtési rendszer. Prémium, jutalom, külön egyhavi juttatás nélkül.  aA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011