2.1.44. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók rendszeres havi bruttó átlagkeresetének alakulása a nemzetgazdaságban (2004–)*(2/2)

< >
Kód Gazdasági ág 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rendszeres bruttó átlagkereset, Ft
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 157 537 164 825 172 499 181 841 196 505 220 382 244 417
B Bányászat, kőfejtés 241 224 250 109 248 452 253 493 268 170 290 675 325 524
C Feldolgozóipar 213 089 223 214 232 307 241 725 255 381 286 108 315 566
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 337 599 344 240 353 874 364 477 380 374 417 376 459 320
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 201 805 205 888 207 772 215 234 217 470 250 043 280 059
B+C+D+E Ipar 217 284 226 775 235 391 244 576 257 376 288 431 318 244
F Építőipar 156 802 169 487 174 938 183 701 187 797 212 342 237 704
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 198 775 204 173 209 528 213 903 226 133 254 959 282 690
H Szállítás, raktározás 205 672 211 372 216 903 226 881 235 053 265 930 294 891
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 136 410 142 528 147 935 152 338 159 963 183 804 205 051
J Információ, kommunikáció 374 678 392 184 404 023 415 327 433 301 467 671 514 210
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 396 403 405 863 422 186 427 327 447 020 480 453 517 159
L Ingatlanügyletek 206 969 196 943 201 367 208 157 222 494 261 160 290 864
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 304 768 299 722 317 934 336 642 359 475 394 669 426 125
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 156 100 162 726 173 315 188 107 203 296 232 816 260 544
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 234 891 246 316 247 040 263 957 292 251 328 505 363 959
Pa Oktatás 191 459 205 476 236 052 247 357 265 096 286 589 306 906
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 148 148 147 605 139 651 143 215 150 591 180 614 212 368
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 191 934 205 903 208 668 213 047 236 223 276 753 320 702
QB szociális ellátás 108 900 106 493 104 060 108 309 110 094 130 888 149 020
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 197 970 203 163 212 092 199 349 211 415 268 818 307 379
S Egyéb szolgáltatás 166 622 165 823 171 123 181 075 195 223 227 238 253 688
A–S Nemzetgazdaság összesen 208 677 215 779 221 659 230 627 244 787 276 065 306 541
Előző év = 100,0%
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 106,8 104,6 104,7 105,4 108,1 112,2 111,5
B Bányászat, kőfejtés 107,1 103,7 99,3 102,0 105,8 108,4 112,4
C Feldolgozóipar 108,9 104,8 104,1 104,1 105,6 112,0 110,5
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 106,9 102,0 102,8 103,0 104,4 109,7 110,0
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 109,2 102,0 100,9 103,6 101,0 115,0 112,0
B+C+D+E Ipar 108,7 104,4 103,8 103,9 105,2 112,1 110,5
F Építőipar 104,7 108,1 103,2 105,0 102,2 113,1 112,6
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 108,0 102,7 102,6 102,1 105,7 112,7 111,6
H Szállítás, raktározás 104,4 102,8 102,6 104,6 103,6 113,1 111,0
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 111,6 104,5 103,8 103,0 105,0 114,9 112,2
J Információ, kommunikáció 105,0 104,7 103,0 102,8 104,3 107,9 109,3
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 102,8 102,4 104,0 101,2 104,6 107,5 107,4
L Ingatlanügyletek 118,5 95,2 102,2 103,4 106,9 117,4 114,4
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 110,4 98,3 106,1 105,9 106,8 109,8 108,5
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 110,0 104,2 106,5 108,5 108,1 114,5 112,9
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 98,9 104,9 100,3 106,8 110,7 112,4 110,7
Pa Oktatás 102,4 107,3 114,9 104,8 107,2 108,1 107,1
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 99,8 99,6 94,6 102,6 105,2 119,9 117,4
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 112,8 107,3 101,3 102,1 110,9 117,2 115,8
QB szociális ellátás 90,3 97,8 97,7 104,1 101,6 118,9 113,2
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 109,5 102,6 104,4 94,0 106,1 127,2 114,1
S Egyéb szolgáltatás 109,6 99,5 103,2 105,8 107,8 116,4 112,9
A–S Nemzetgazdaság összesen 105,4 103,4 102,7 104,0 106,1 112,8 111,2
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai évközi adatgyűjtési rendszer. Prémium, jutalom, külön egyhavi juttatás nélkül.  aA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011