2.1.47. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete a nemzetgazdaságban (2008–)*(2/2)

< >
Kód Gazdasági ág 2014 2015 2016 2017 2018
Nettó átlagkereset, Ft
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 118 065 123 885 135 917 153 374 170 016
B Bányászat, kőfejtés 188 009 189 730 199 071 221 435 249 702
C Feldolgozóipar 165 821 172 840 185 759 207 399 229 089
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 276 701 287 730 302 150 331 356 363 516
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 147 012 151 027 155 635 178 945 199 757
B+C+D+E Ipar 168 902 175 719 187 952 209 970 231 872
F Építőipar 121 621 129 004 133 731 151 302 169 381
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 146 643 150 676 162 073 182 082 202 233
H Szállítás, raktározás 150 741 156 642 164 629 185 872 206 282
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 100 130 103 207 110 373 126 008 140 967
J Információ, kommunikáció 294 365 301 381 318 951 339 599 373 359
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 318 365 323 541 345 153 373 447 404 475
L Ingatlanügyletek 140 276 144 840 159 149 187 199 210 189
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 226 103 242 000 260 858 287 172 307 771
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 118 776 129 724 143 136 163 638 184 701
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 171 645 184 837 208 201 238 448 261 239
Pa Oktatás 161 086 169 121 182 350 197 773 212 955
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 93 696 96 089 102 704 123 050 145 092
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 141 497 144 442 162 837 189 676 220 205
QB szociális ellátás 69 046 71 919 74 266 88 589 101 170
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 148 244 139 703 151 294 192 287 222 107
S Egyéb szolgáltatás 118 947 126 616 137 805 162 235 180 827
A–S Nemzetgazdaság összesen 155 690 162 391 175 009 197 516 219 412
Előző év = 100,0%
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 105,0 104,9 109,7 112,8 111,5
B Bányászat, kőfejtés 102,1 100,9 104,9 111,2 113,0
C Feldolgozóipar 104,7 104,2 107,5 111,6 110,7
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 102,9 104,0 105,0 109,7 109,7
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 99,9 102,7 103,1 115,0 111,7
B+C+D+E Ipar 104,3 104,0 107,0 111,7 110,6
F Építőipar 104,5 106,1 103,7 113,1 112,9
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 102,9 102,8 107,6 112,3 111,8
H Szállítás, raktározás 103,0 103,9 105,1 112,9 111,2
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 104,2 103,1 106,9 114,2 112,6
J Információ, kommunikáció 105,3 102,4 105,8 106,5 109,5
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 103,3 101,6 106,7 108,2 108,3
L Ingatlanügyletek 102,1 103,3 109,9 117,6 115,7
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 106,9 107,0 107,8 110,1 107,9
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 106,9 109,2 110,3 114,3 114,0
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 101,3 107,7 112,6 114,5 109,5
Pa Oktatás 113,4 105,0 107,8 108,5 107,8
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 94,6 102,6 106,9 119,8 117,7
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 101,7 102,1 112,7 116,5 116,0
QB szociális ellátás 97,5 104,2 103,3 119,3 113,5
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 104,3 94,2 108,3 127,1 115,4
S Egyéb szolgáltatás 103,6 106,4 108,8 117,7 112,9
A–S Nemzetgazdaság összesen 103,0 104,3 107,8 112,9 111,3
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai évközi adatgyűjtési rendszer.  aA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011