2.1.45. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók rendszeres havi bruttó átlagkeresetének alakulása a nemzetgazdaságban közfoglalkoztatottak nélkül (2013–)*

< >
Kód Gazdasági ág 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rendszeres bruttó átlagkereset, Ft
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 173 689 184 412 193 855 207 917 230 226 251 037
B Bányászat, kőfejtés 250 106 248 452 253 493 268 170 290 675 325 524
C Feldolgozóipar 223 266 232 395 241 776 255 426 286 142 315 588
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 344 303 354 448 365 353 381 443 418 195 459 839
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 207 405 214 487 220 122 224 825 257 800 285 981
B+C+D+E Ipar 226 931 235 977 244 987 258 009 289 022 318 672
F Építőipar 170 415 177 047 185 328 189 589 214 137 239 215
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 204 173 209 553 213 903 226 148 254 965 282 689
H Szállítás, raktározás 212 314 219 067 230 088 238 283 268 489 296 604
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 142 528 148 029 152 520 160 032 183 887 205 220
J Információ, kommunikáció 392 195 404 023 415 348 433 303 467 674 514 210
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 405 862 422 186 427 327 447 020 480 453 517 166
L Ingatlanügyletek 200 791 211 215 216 088 228 824 264 978 294 300
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 299 726 318 079 336 956 359 507 394 800 426 792
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 162 915 174 775 190 734 207 208 236 339 263 247
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 259 216 264 759 282 973 310 215 346 610 377 462
Pa Oktatás 205 509 236 452 248 242 265 785 287 683 307 754
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás 180 589 184 074 191 053 210 983 247 654 279 913
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 205 964 209 033 213 544 236 825 277 390 321 252
QB szociális ellátás 141 620 149 432 160 156 174 417 208 463 227 830
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 204 003 216 255 221 082 235 313 276 908 314 347
S Egyéb szolgáltatás 169 468 176 827 182 757 197 819 228 591 265 554
A–S Nemzetgazdaság összesen 222 554 232 656 242 586 258 256 288 514 317 113
Előző év = 100.0%
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat .. 106,2 105,1 107,3 110,7 109,7
B Bányászat, kőfejtés .. 99,3 102,0 105,8 108,4 112,4
C Feldolgozóipar .. 104,1 104,0 105,6 112,0 110,5
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás .. 102,9 103,1 104,4 109,6 109,9
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés .. 103,4 102,6 102,1 114,7 110,9
B+C+D+E Ipar .. 104,0 103,8 105,3 112,0 110,5
F Építőipar .. 103,9 104,7 102,3 112,9 112,5
G Kereskedelem, gépjárműjavítás .. 102,6 102,1 105,7 112,7 111,6
H Szállítás, raktározás .. 103,2 105,0 103,6 112,7 110,6
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás .. 103,9 103,0 104,9 114,9 112,2
J Információ, kommunikáció .. 103,0 102,8 104,3 107,9 109,3
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység .. 104,0 101,2 104,6 107,5 107,4
L Ingatlanügyletek .. 105,2 102,3 105,9 115,8 114,0
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység .. 106,1 105,9 106,7 109,8 108,6
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység .. 107,3 109,1 108,6 114,1 112,5
Oa Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás .. 102,1 106,9 109,6 111,7 108,8
Pa Oktatás .. 115,1 105,0 107,1 108,2 107,0
Qa Humán-egészségügyi, szociális ellátás .. 101,9 103,8 110,4 117,4 113,2
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás .. 101,5 102,2 110,9 117,1 115,7
QB szociális ellátás .. 105,5 107,2 108,9 119,5 109,3
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő .. 106,0 102,2 106,4 117,7 113,4
S Egyéb szolgáltatás .. 104,3 103,4 108,2 115,6 117,5
A–S Nemzetgazdaság összesen .. 104,5 104,3 106,5 111,7 110,2
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai évközi adatgyűjtési rendszer. Prémium, jutalom, külön egyhavi juttatás nélkül.  aA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011