2.1.51. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi munkajövedelme a nemzetgazdaságban közfoglalkoztatottak nélkül (2013–)*

< >
Kód Gazdasági ág 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Munkajövedelem összesen, Fta
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 190 080 202 746 211 664 226 733 251 211 273 041
B Bányászat, kőfejtés 309 265 314 242 312 903 313 264 348 477 396 298
C Feldolgozóipar 258 224 268 824 280 160 295 786 329 449 363 568
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 446 457 458 501 470 959 486 025 529 230 580 222
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 242 290 247 832 252 173 259 126 295 405 325 886
B+C+D+E Ipar 264 512 274 920 285 511 300 255 334 366 368 667
F Építőipar 194 151 197 490 205 967 208 868 236 392 263 025
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 226 178 232 179 238 219 252 085 283 563 314 850
H Szállítás, raktározás 241 820 251 160 263 354 274 415 306 956 339 277
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 152 872 160 081 165 711 174 252 198 344 223 082
J Információ, kommunikáció 443 758 466 718 477 712 497 745 530 983 583 194
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 498 269 513 649 520 118 546 219 587 979 635 539
L Ingatlanügyletek 222 519 233 313 240 463 256 568 295 061 330 781
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 336 332 360 417 385 854 408 192 449 383 482 017
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 177 884 191 431 211 544 229 601 260 886 293 198
Ob Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 297 786 305 657 329 254 362 451 409 823 442 440
Pb Oktatás 223 482 253 978 268 006 284 367 308 292 331 396
Qb Humán-egészségügyi, szociális ellátás 194 055 197 755 205 131 226 243 263 942 298 951
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás 220 750 224 964 229 478 254 582 295 484 342 931
QB szociális ellátás 153 059 159 990 171 684 186 143 222 371 243 540
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 229 109 242 269 248 965 266 611 310 816 356 028
S Egyéb szolgáltatás 187 151 195 543 203 612 218 610 256 289 296 295
A–S Nemzetgazdaság összesen 252 410 263 799 275 766 293 298 326 873 359 140
Előző év = 100.0%
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat .. 106,7 104,4 107,1 110,8 109,5
B Bányászat, kőfejtés .. 101,6 99,6 100,1 111,2 114,1
C Feldolgozóipar .. 104,1 104,2 105,6 111,4 110,6
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás .. 102,7 102,7 103,2 108,9 109,6
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés .. 102,3 101,8 102,8 114,0 110,3
B+C+D+E Ipar .. 103,9 103,9 105,2 111,4 110,5
F Építőipar .. 101,7 104,3 101,4 113,2 112,3
G Kereskedelem, gépjárműjavítás .. 102,7 102,6 105,8 112,5 111,8
H Szállítás, raktározás .. 103,9 104,9 104,2 111,9 110,7
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás .. 104,7 103,5 105,2 113,8 113,2
J Információ, kommunikáció .. 105,2 102,4 104,2 106,7 109,6
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység .. 103,1 101,3 105,0 107,6 108,0
L Ingatlanügyletek .. 104,9 103,1 106,7 115,0 115,2
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység .. 107,2 107,1 105,8 110,1 108,0
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység .. 107,6 110,5 108,5 113,6 113,6
Ob Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás .. 102,6 107,7 110,1 113,1 107,9
Pb Oktatás .. 113,6 105,5 106,1 108,4 107,6
Qb Humán-egészségügyi, szociális ellátás .. 101,9 103,7 110,3 116,7 113,4
Ezen belül:
QA humán-egészségügyi ellátás .. 101,9 102,0 110,9 116,1 115,6
QB szociális ellátás .. 104,5 107,3 108,4 119,5 109,6
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő .. 105,7 102,8 107,1 116,6 114,5
S Egyéb szolgáltatás .. 104,5 104,1 107,4 117,2 117,1
A–S Nemzetgazdaság összesen .. 104,5 104,5 106,4 111,4 110,2
*Forrás: intézményi munkaügy-statisztikai évközi adatgyűjtési rendszer.  aA kereseti elemeken felüli pénzbeni és természetbeni juttatásokat is tartalmazza.  bA 2010. január 1-től bevezetésre került új szakfeladatrend miatt az adatok az előző évek adataival csak korlátozottan összehasonlíthatóak.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011