3.1.16.1. Az adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Kormányzat + Európai Unió Intézményei (1995–)(4/4)

(folyó áron, millió forint)

< >
Kód Soregyezőség 2014 2015 2016 2017 2018 2019
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 6 091 762 6 560 328 6 581 905 7 070 692 7 905 639 8 603 277
D.21 Termékadók 2=3+4+13 5 426 418 5 843 913 5 891 229 6 302 607 7 067 224 7 628 253
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3 3 011 162 3 309 540 3 299 838 3 626 566 4 129 537 4 526 757
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6 42 913 52 352 54 544 60 551 78 264 80 506
D.2121 Importvámok 5 42 913 52 352 54 544 60 551 78 264 80 506
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 2 372 343 2 482 021 2 536 847 2 615 490 2 859 423 3 020 990
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14 995 543 1 077 465 1 111 633 1 113 593 1 223 997 1 258 616
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16 81 879 93 389 113 564 129 831 147 562 168 708
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17 18 810 21 410 23 647 25 021 25 353 25 088
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18 4 228 5 802 13 182 4 823 14 055 6 451
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19 45 830 44 972 33 126 38 065 39 265 39 656
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20 52 649 57 802 65 746 73 633 83 811 92 909
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21 340 172 271 255 263 504 281 982 323 832 342 448
D.214I Általános forgalmi adók 22 780 558 840 425 854 813 886 156 965 438 1 054 358
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25 52 674 69 501 57 632 62 386 36 110 32 756
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 665 344 716 415 690 676 768 085 838 415 975 024
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27 178 179 186 997 194 673 202 198 203 696 206 198
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28 71 889 73 264 73 710 76 865 81 168 84 862
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 221 277 241 721 270 323 340 146 410 183 494 982
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31 171 961 181 845 113 681 115 638 103 654 102 727
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32 20 477 23 432 30 895 24 912 32 273 78 112
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34 1 561 9 156 7 394 8 326 7 441 8 143
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 2 191 687 2 376 176 2 616 913 2 804 826 2 856 929 3 146 646
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 2 120 234 2 299 758 2 538 148 2 725 628 2 773 471 3 059 407
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39 1 598 030 1 698 455 1 720 725 1 951 872 2 201 574 2 445 576
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38 .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39 .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42 487 241 559 679 771 188 720 626 512 240 562 271
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41 .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42 .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43 .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43 .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46 34 963 41 624 46 235 53 130 59 657 51 560
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53 71 453 76 418 78 765 79 198 83 458 87 239
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48 227 743 816 534 453
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51 48 505 51 536 51 622 49 988 52 999 55 447
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53 22 948 24 655 26 400 28 394 29 925 31 339
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57 9 546 11 199 13 997 18 436 16 355 19 984
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55 6 179 7 373 8 278 9 393 8 519 11 429
D.91B Tőkeilleték 56 3 367 3 826 5 719 9 043 7 836 8 555
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 8 292 995 8 947 703 9 212 815 9 893 954 10 778 923 11 769 907
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60-63+66+69+77 4 339 852 4 629 838 4 973 683 5 018 200 5 251 295 5 582 978
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65 2 590 549 2 763 007 2 987 424 2 764 442 2 729 014 2 822 380
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 2 590 549 2 763 007 2 987 424 2 764 442 2 729 014 2 822 380
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64 2 339 635 2 221 912 2 152 455 1 893 809 2 016 679 1 961 339
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65 250 914 541 095 834 969 870 633 712 335 861 040
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 24 486 28 783 14 824 18 618 22 650 21 799
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 24 486 28 783 14 824 18 618 22 650 21 799
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76 1 724 817 1 838 048 1 971 435 2 235 140 2 499 631 2 738 799
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70 909 892 970 219 1 042 993 1 190 567 1 336 665 1 482 560
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71 814 925 867 829 928 442 1 044 573 1 162 966 1 256 239
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75 1 723 433 1 836 867 1 970 200 2 233 977 2 498 541 2 737 816
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73 1 659 428 1 767 267 1 899 267 2 163 857 2 427 420 2 671 800
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74 36 429 40 501 41 353 39 818 39 611 33 050
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75 27 576 29 099 29 580 30 302 31 510 32 966
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76 1 384 1 181 1 235 1 163 1 090 983
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59- 66-77-80 12 608 361 13 548 758 14 171 674 14 893 536 16 007 568 17 331 086
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59-80 12 632 847 13 577 541 14 186 498 14 912 154 16 030 218 17 352 885
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59- 66-77-62-76-80 12 606 977 13 547 577 14 170 439 14 892 373 16 006 478 17 330 103
aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.  bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.  Előzetes adat  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011