3.1.15. A kormányzat végső fogyasztási kiadása funkciók szerint (2010–)

(millió Ft)

< >
COFOG funkciók Funkciók megnevezése 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
G0101 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési ügyek, külügyek 797 148 798 654 786 416 809 640 962 862 962 479 1 043 424 1 070 357 1 148 490 1 283 432
G0102 Gazdasági segítségnyújtás más országok részére 187 190 373 324 21 5 7 7 21 22
G0103 Általános közszolgáltatások 112 677 113 612 138 906 137 517 182 566 126 342 96 526 185 372 238 341 302 715
G0104 Alapkutatás 45 330 46 570 38 663 39 160 44 890 49 356 58 482 58 684 53 178 59 590
G0105 Az általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztés 81 273 85 106 5 474 5 220 4 531 3 820 3 959 3 476
G0106 Máshová nem sorolható általános közszolgáltatások 14 210 3 731 6 174 9 969 30 039 21 604 26 543 29 314 36 836 51 949
G0107 Az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók 19 285 18 876 7 505 15 806 28 915 26 687 36 117 42 713 44 903 50 303
G0108 A kormányzat alszektorai közötti általános jellegű, funkcióhoz nem köthető transzferek
01 Általános közszolgáltatások 988 918 981 906 978 122 1 012 522 1 254 767 1 191 693 1 265 630 1 390 267 1 525 728 1 751 487
G0201 Katonai védelem 319 694 331 537 220 089 239 968 202 488 223 844 250 327 302 947 358 012 395 275
G0202 Polgári honvédelem 0 0 0 0 2 192 2 220 1 764 1 880 1 667 1 698
G0203 Külföldi katonai segítségnyújtás 15 624 17 144 13 206 12 677 10 483 10 782 13 739 12 992 14 055 19 154
G0204 A védelemmel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 0 0 0 0 0 38 48 26 17 99
G0205 Máshová nem sorolható védelmi ügyek 33 4 3 1 0 0 0 0 0 0
02 Védelem 335 351 348 685 233 298 252 646 215 163 236 884 265 878 317 845 373 751 416 226
G0301 Közrend 280 140 290 948 306 344 314 812 344 238 379 186 440 767 480 509 510 134 553 145
G0302 Tűzvédelem 55 880 61 956 54 585 62 422 60 652 60 818 72 131 71 538 75 930 90 570
G0303 Igazságügy 99 831 102 696 110 444 119 612 119 703 121 910 133 024 152 530 168 212 188 899
G0304 Büntetés-végrehajtás 42 197 44 095 46 647 48 889 49 093 55 342 62 650 70 713 71 891 76 839
G0305 A közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos kutatás-fejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
G0306 Máshová nem sorolható közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos ügyek 1 541 1 281 699 690 1 779 1 929 2 195 1 388 1 299 1 421
03 Közrend és közbiztonság 479 589 500 976 518 719 546 425 575 465 619 185 710 767 776 680 827 467 910 875
G0401 Általános gazdasági-, kereskedelmi- és munkaügyek 216 042 151 285 241 415 276 501 360 442 410 377 400 329 340 914 328 163 335 540
G0402 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és vadgazdálkodás 14 659 20 113 17 845 9 713 30 262 29 644 35 878 21 844 20 957 35 719
G0403 Fűtőanyag és energia -2 021 -2 139 -2 800 -6 030 -2 884 -705 362 -161 300 11 270
G0404 Bányászat, feldolgozóipar és építőipar 7 893 6 477 5 480 7 018 4 232 4 534 4 921 5 753 7 720 16 645
G0405 Szállítás 583 090 641 202 587 120 555 026 510 765 512 319 515 122 560 641 730 993 862 587
G0406 Távközlés 3 784 10 035 22 772 21 632 876 1 258 649 -2 648 996 1 884
G0407 Egyéb iparágak 53 810 41 600 36 359 49 276 40 900 41 027 42 886 47 571 67 705 70 475
G0408 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 21 889 24 135 25 122 24 358 1 619 3 003 1 751 1 694 4 951 6 645
G0409 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 1 602 2 554 2 955 2 392 8 032 11 208 11 160 18 215 13 559 15 618
04 Gazdasági ügyek 900 748 895 262 936 268 939 886 954 244 1 012 665 1 013 058 993 823 1 175 344 1 356 383
G0501 Hulladékkezelés 25 440 24 184 32 334 32 783 29 423 29 582 30 132 59 894 62 882 76 324
G0502 Szennyvízkezelés 3 396 3 787 2 860 2 691 380 2 465 1 624 38 036 4 846 9 799
G0503 Szennyeződésmentesítés 1 169 2 180 1 277 1 822 8 123 18 248 18 562 4 492 4 902 5 016
G0504 Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem 6 132 6 198 6 906 18 105 25 016 23 973 32 465 72 585 29 122 39 263
G0505 A környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 572 498 585 359 286 370 380 322 386 671
G0506 Máshová nem sorolható környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek 9 857 10 061 12 174 16 093 8 432 6 539 9 485 15 991 17 202 12 767
05 Környezetvédelem 46 566 46 908 56 136 71 853 71 660 81 177 92 648 191 320 119 340 143 840
G0601 Lakásfejlesztési ügyek 1 866 1 481 1 307 1 135 2 298 1 493 2 036 2 926 3 564 5 140
G0602 Településfejlesztés 0 0 0 0 3 567 3 922 2 418 5 171 7 989 8 045
G0603 Vízellátás 1 075 823 1 024 868 -1 279 12 -1 200 -1 875 -1 287 -910
G0604 Közvilágítás 28 581 26 865 27 314 29 428 27 218 28 128 26 406 27 215 26 047 29 651
G0605 A lakásügyekkel és települési infrastruktúrával kapcsolatos kutatás-fejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
G0606 Máshová nem sorolható lakásügyek és települési infrastrukturális ügyek 73 899 65 174 75 135 77 574 92 732 91 987 80 369 91 819 96 982 116 327
06 Lakásügyek és településfejlesztési ügyek 105 421 94 343 104 780 109 005 124 536 125 542 110 029 125 256 133 295 158 278
G0701 Gyógyászati termékek, készülékek és felszerelések 376 010 426 073 348 141 344 402 317 206 346 735 360 152 344 976 356 701 381 017
G0702 Járóbeteg-ellátás 340 677 349 131 386 805 444 652 443 260 413 176 452 846 494 360 532 472 558 282
G0703 Fekvőbeteg-ellátás 472 220 485 860 539 708 539 241 578 922 695 875 731 196 798 633 872 443 899 044
G0704 Közegészségügyi szolgáltatások 31 264 27 628 28 198 31 654 35 866 37 329 34 845 39 468 49 747 61 047
G0705 Az egészségüggyel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 2 768 4 280 2 566 3 292 4 235 4 164 3 808 4 480 4 970 5 981
G0706 Máshová nem sorolható egészségügyi ellátás 35 041 30 559 31 219 38 853 51 174 65 280 57 239 56 706 59 960 65 643
07 Egészségügy 1 257 980 1 323 531 1 336 637 1 402 094 1 430 663 1 562 559 1 640 086 1 738 623 1 876 293 1 971 014
G0801 Szabadidővel és sporttal kapcsolatos szolgáltatások 31 929 27 970 31 952 29 378 33 173 50 932 56 482 123 980 97 338 107 983
G0802 Kulturális szolgáltatások 151 695 149 210 136 433 150 982 164 977 160 802 166 840 206 739 223 653 248 791
G0803 Műsorszórás és kiadói szolgáltatás 47 817 50 047 56 284 40 225 59 441 66 267 63 544 69 997 80 198 80 365
G0804 Vallásügyek és egyéb közösségi szolgáltatások 2 597 3 361 4 457 5 434 6 390 5 594 4 447 4 250 5 661 7 618
G0805 A szabadidővel, kultúrával és vallásügyekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 883 1 319 894 487 0 8 0 0 31 67
G0806 Máshová nem sorolható szabadidő, kultúra és vallásügyek 2 171 2 346 1 644 1 129 12 659 27 177 28 986 22 257 23 086 27 334
08 Szabadidő, kultúra és vallásügyek 237 092 234 253 231 664 227 635 276 640 310 780 320 299 427 223 429 967 472 158
G0901 Iskola-előkészítő és alapfokú oktatás 347 205 336 014 354 297 252 500 348 412 440 044 509 899 554 417 567 682 584 682
G0902 Középfokú oktatás 419 306 395 258 364 462 322 524 479 935 517 132 503 604 462 930 491 438 518 125
G0903 Középfok feletti, nem felsőfokú oktatás 7 436 7 657 7 243 6 892 829 708 254 1 225 334 802
G0904 Felsőfokú oktatás 149 386 144 640 145 517 130 198 153 842 135 499 164 862 177 474 199 015 234 767
G0905 Oktatási szinthez nem kapcsolódó oktatás 11 828 15 737 9 078 93 825 23 892 8 135 7 908 13 141 17 902 16 453
G0906 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 146 348 150 712 145 312 130 033 134 097 146 829 137 013 189 699 197 799 206 335
G0907 Oktatással kapcsolatos kutatás-fejlesztés 0 0 0 0 15 203 19 482 13 671 11 732 12 118 10 848
G0908 Máshová nem sorolható oktatás 29 238 25 513 18 123 96 819 74 863 43 534 33 591 58 508 65 760 88 210
09 Oktatás 1 110 747 1 075 531 1 044 032 1 032 791 1 231 073 1 311 363 1 370 802 1 469 126 1 552 048 1 660 222
G1001 Betegség és rokkantság 34 398 29 489 30 684 35 340 34 186 39 742 40 218 45 367 49 298 52 682
G1002 Időskor 66 970 64 626 57 978 57 645 66 696 66 790 76 721 74 580 81 925 84 787
G1003 Hátramaradottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G1004 Család és gyermekek 84 966 86 738 88 075 98 225 94 675 99 418 112 727 139 856 155 515 173 749
G1005 Munkanélküliség 4 434 3 947 1 797 1 310 6 979 13 009 0 0 0 118
G1006 Szociális jellegű lakásügyek 38 496 22 894 24 050 31 451 26 222 24 454 22 376 24 064 24 274 28 622
G1007 Máshová nem sorolható társadalmi kirekesztés 146 859 130 038 109 169 115 583 130 213 130 159 118 427 127 380 122 743 148 855
G1008 Szociális védelemmel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 590 668 615 367 20 0 0 2 42 210
G1009 Máshová nem sorolható szociális védelem 42 793 38 306 34 539 51 530 65 932 67 582 67 585 71 536 73 872 79 878
10 Szociális védelem 419 506 376 706 346 907 391 451 424 923 441 154 438 054 482 785 507 669 568 901
Összesen 5 881 918 5 878 101 5 786 563 5 986 308 6 559 134 6 893 002 7 227 251 7 912 948 8 520 902 9 409 384
Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011