3.1.15. A kormányzat végső fogyasztási kiadása funkciók szerint (2010–)

(millió Ft)

< >
COFOG funkciók Funkciók megnevezése 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
G0101 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési ügyek, külügyek 797 148 798 654 786 416 809 640 962 862 962 462 1 046 504 1 082 606 1 148 073
G0102 Gazdasági segítségnyújtás más országok részére 187 190 373 324 21 5 7 7 21
G0103 Általános közszolgáltatások 112 677 113 612 138 906 137 517 182 566 126 342 97 392 179 902 246 147
G0104 Alapkutatás 45 330 46 570 38 663 39 160 44 890 49 356 58 482 58 684 53 510
G0105 Az általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztés 81 273 85 106 5 474 5 220 4 531 3 820 3 984
G0106 Máshová nem sorolható általános közszolgáltatások 14 210 3 731 6 174 9 969 30 039 21 621 26 537 27 944 39 025
G0107 Az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók 19 285 18 876 7 505 15 806 28 915 26 687 36 117 42 713 44 903
G0108 A kormányzat alszektorai közötti általános jellegű, funkcióhoz nem köthető transzferek
01 Általános közszolgáltatások 988 918 981 906 978 122 1 012 522 1 254 767 1 191 693 1 269 570 1 395 676 1 535 663
G0201 Katonai védelem 319 694 331 537 220 089 239 968 202 488 223 844 250 327 302 947 357 944
G0202 Polgári honvédelem 2 192 2 220 1 764 1 880 1 667
G0203 Külföldi katonai segítségnyújtás 15 624 17 144 13 206 12 677 10 483 10 782 13 739 12 992 14 055
G0204 A védelemmel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 38 48 26 17
G0205 Máshová nem sorolható védelmi ügyek 33 4 3 1
02 Védelem 335 351 348 685 233 298 252 646 215 163 236 884 265 878 317 845 373 683
G0301 Közrend 280 140 290 948 306 344 314 812 344 238 379 186 440 767 480 509 510 137
G0302 Tűzvédelem 55 880 61 956 54 585 62 422 60 652 60 818 72 131 71 538 75 931
G0303 Igazságügy 99 831 102 696 110 444 119 612 119 703 121 910 133 037 152 472 168 394
G0304 Büntetés-végrehajtás 42 197 44 095 46 647 48 889 49 093 55 342 62 650 70 683 71 910
G0305 A közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos kutatás-fejlesztés 2 1
G0306 Máshová nem sorolható közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos ügyek 1 541 1 281 699 690 1 779 1 929 2 195 1 388 1 299
03 Közrend és közbiztonság 479 589 500 976 518 719 546 425 575 465 619 185 710 780 776 592 827 672
G0401 Általános gazdasági-, kereskedelmi- és munkaügyek 216 042 151 285 241 415 276 501 360 442 410 377 396 637 339 208 318 154
G0402 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és vadgazdálkodás 14 659 20 113 17 845 9 713 30 262 29 644 36 481 21 477 23 011
G0403 Fűtőanyag és energia –2021 –2139 –2800 –6030 –2884 –705 330 –158 –1067
G0404 Bányászat, feldolgozóipar és építőipar 7 893 6 477 5 480 7 018 4 232 4 534 4 921 5 753 6 667
G0405 Szállítás 583 090 641 202 587 120 555 026 510 765 512 319 514 578 560 183 620 860
G0406 Távközlés 3 784 10 035 22 772 21 632 876 1 258 651 –2643 995
G0407 Egyéb iparágak 53 810 41 600 36 359 49 276 40 900 41 027 42 886 47 571 64 284
G0408 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 21 889 24 135 25 122 24 358 1 619 3 003 1 751 1 694 1 733
G0409 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 1 602 2 554 2 955 2 392 8 032 11 208 11 160 18 215 14 345
04 Gazdasági ügyek 900 748 895 262 936 268 939 886 954 244 1 012 665 1 009 395 991 300 1 048 982
G0501 Hulladékkezelés 25 440 24 184 32 334 32 783 29 423 29 582 30 132 43 186 63 972
G0502 Szennyvízkezelés 3 396 3 787 2 860 2 691 380 2 465 1 624 38 036 4 846
G0503 Szennyeződésmentesítés 1 169 2 180 1 277 1 822 8 123 18 248 18 562 4 492 4 898
G0504 Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem 6 132 6 198 6 906 18 105 25 016 23 973 34 317 84 960 24 596
G0505 A környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 572 498 585 359 286 370 380 322 388
G0506 Máshová nem sorolható környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek 9 857 10 061 12 174 16 093 8 432 6 539 9 067 9 133 20 376
05 Környezetvédelem 46 566 46 908 56 136 71 853 71 660 81 177 94 082 180 129 119 076
G0601 Lakásfejlesztési ügyek 1 866 1 481 1 307 1 135 2 298 1 493 2 036 2 926 1 256
G0602 Településfejlesztés 3 567 3 922 2 418 5 171 7 989
G0603 Vízellátás 1 075 823 1 024 868 –1279 12 –1200 –1844 –1256
G0604 Közvilágítás 28 581 26 865 27 314 29 428 27 218 28 128 26 406 27 215 26 047
G0605 A lakásügyekkel és települési infrastruktúrával kapcsolatos kutatás-fejlesztés
G0606 Máshová nem sorolható lakásügyek és települési infrastrukturális ügyek 73 899 65 174 75 135 77 574 92 732 91 987 80 369 91 788 96 826
06 Lakásügyek és településfejlesztési ügyek 105 421 94 343 104 780 109 005 124 536 125 542 110 029 125 256 130 862
G0701 Gyógyászati termékek, készülékek és felszerelések 376 010 426 073 348 141 344 402 317 206 346 735 360 152 344 976 356 701
G0702 Járóbeteg-ellátás 340 677 349 131 386 805 444 652 443 260 413 176 452 808 494 934 550 418
G0703 Fekvőbeteg-ellátás 472 220 485 860 539 708 539 241 578 922 695 875 731 191 798 633 872 443
G0704 Közegészségügyi szolgáltatások 31 264 27 628 28 198 31 654 35 866 37 329 34 888 39 018 50 678
G0705 Az egészségüggyel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 2 768 4 280 2 566 3 292 4 235 4 164 3 808 4 480 4 959
G0706 Máshová nem sorolható egészségügyi ellátás 35 041 30 559 31 219 38 853 51 174 65 280 56 780 55 928 58 415
07 Egészségügy 1 257 980 1 323 531 1 336 637 1 402 094 1 430 663 1 562 559 1 639 627 1 737 969 1 893 614
G0801 Szabadidővel és sporttal kapcsolatos szolgáltatások 31 929 27 970 31 952 29 378 33 173 50 932 56 482 124 092 93 050
G0802 Kulturális szolgáltatások 151 695 149 210 136 433 150 982 164 977 160 802 166 840 206 739 219 213
G0803 Műsorszórás és kiadói szolgáltatás 47 817 50 047 56 284 40 225 59 441 66 267 63 703 71 001 73 385
G0804 Vallásügyek és egyéb közösségi szolgáltatások 2 597 3 361 4 457 5 434 6 390 5 594 4 448 3 782 6 032
G0805 A szabadidővel, kultúrával és vallásügyekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 883 1 319 894 487 8 31
G0806 Máshová nem sorolható szabadidő, kultúra és vallásügyek 2 171 2 346 1 644 1 129 12 659 27 177 29 578 24 426 23 100
08 Szabadidő, kultúra és vallásügyek 237 092 234 253 231 664 227 635 276 640 310 780 321 051 430 040 414 811
G0901 Iskola-előkészítő és alapfokú oktatás 347 205 336 014 354 297 252 500 348 412 440 044 509 899 554 417 567 682
G0902 Középfokú oktatás 419 306 395 258 364 462 322 524 479 935 517 132 503 604 462 930 491 439
G0903 Középfok feletti, nem felsőfokú oktatás 7 436 7 657 7 243 6 892 829 708 254 1 225 334
G0904 Felsőfokú oktatás 149 386 144 640 145 517 130 198 153 842 135 499 164 862 177 474 199 018
G0905 Oktatási szinthez nem kapcsolódó oktatás 11 828 15 737 9 078 93 825 23 892 8 135 7 908 13 141 17 726
G0906 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 146 348 150 712 145 312 130 033 134 097 146 829 137 013 189 587 196 449
G0907 Oktatással kapcsolatos kutatás-fejlesztés 15 203 19 482 13 671 11 732 12 194
G0908 Máshová nem sorolható oktatás 29 238 25 513 18 123 96 819 74 863 43 534 31 566 50 866 65 737
09 Oktatás 1 110 747 1 075 531 1 044 032 1 032 791 1 231 073 1 311 363 1 368 777 1 461 372 1 550 579
G1001 Betegség és rokkantság 34 398 29 489 30 684 35 340 34 186 39 742 40 593 46 005 48 710
G1002 Időskor 66 970 64 626 57 978 57 645 66 696 66 790 77 069 74 748 82 283
G1003 Hátramaradottak
G1004 Család és gyermekek 84 966 86 738 88 075 98 225 94 675 99 418 111 982 139 258 155 041
G1005 Munkanélküliség 4 434 3 947 1 797 1 310 6 979 13 009
G1006 Szociális jellegű lakásügyek 38 496 22 894 24 050 31 451 26 222 24 454 22 376 24 064 23 972
G1007 Máshová nem sorolható társadalmi kirekesztés 146 859 130 038 109 169 115 583 130 213 130 159 118 449 127 172 124 799
G1008 Szociális védelemmel kapcsolatos kutatás-fejlesztés 590 668 615 367 20 2 1
G1009 Máshová nem sorolható szociális védelem 42 793 38 306 34 539 51 530 65 932 67 582 67 593 71 339 74 238
10 Szociális védelem 419 506 376 706 346 907 391 451 424 923 441 154 438 062 482 588 509 044
Összesen 5 881 918 5 878 101 5 786 563 5 986 308 6 559 134 6 893 002 7 227 251 7 898 767 8 403 986
Előzetes adat  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011