3.2.4.1. Működő, valódi új, valódi megszűnt vállalkozások száma nemzetgazdasági ág szerint (2003–2018)(2/2)

< >
Kód Gazdasági ág 2012 2013 2014 2015 2015a 2016 2017 2018
Működő vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 22 633 23 457 23 837 26 643 26 656 27 998 30 408 31 140
B Bányászat, kőfejtés 440 431 426 419 419 402 385 391
C Feldolgozóipar 48 318 46 989 47 219 48 021 48 038 48 168 48 590 51 743
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 6 565 6 531 6 638 6 662 6 668 6 622 6 459 6 602
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 4 511 4 337 4 304 4 439 4 442 4 471 4 513 4 733
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 7 312 6 988 6 907 6 920 6 925 6 798 6 604 6 790
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 14 13 9 8 8 8 9 10
CE Vegyi anyag, termék gyártása 560 549 595 643 643 643 640 660
CF Gyógyszergyártás 80 80 83 82 82 86 89 96
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 3 968 3 797 3 790 3 773 3 773 3 722 3 690 3 881
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 8 227 7 956 7 961 8 113 8 113 8 105 8 167 8 965
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 1 482 1 428 1 377 1 394 1 395 1 342 1 320 1 411
CJ Villamos berendezés gyártása 859 840 821 823 823 836 830 876
CK Gép, gépi berendezés gyártása 2 564 2 453 2 395 2 338 2 338 2 288 2 218 2 321
CL Járműgyártás 699 689 702 721 721 701 694 724
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 11 477 11 328 11 637 12 105 12 107 12 546 13 357 14 674
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 608 618 659 594 600 679 765 1 042
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 49 366 48 038 48 304 49 034 49 057 49 249 49 740 53 176
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 1 938 1 823 1 734 1 689 1 877 1 812 1 717 1 763
B+C+D+E Ipar 51 304 49 861 50 038 50 723 50 934 51 061 51 457 54 939
F Építőipar 55 544 54 276 55 559 57 465 57 509 60 360 66 982 78 168
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 133 866 132 081 131 293 131 773 131 787 130 317 126 438 132 382
H Szállítás, raktározás 23 315 23 152 23 224 23 565 23 573 24 338 27 342 29 525
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 30 827 29 563 29 233 29 151 29 177 29 079 28 640 30 232
J Információ, kommunikáció 33 685 33 643 34 946 36 519 36 561 38 207 40 413 45 082
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 23 039 20 519 20 710 20 680 20 686 15 646 21 604 22 471
L Ingatlanügyletek 29 807 30 129 30 293 30 925 30 953 32 079 32 569 35 075
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 107 515 107 379 110 725 113 415 113 689 116 802 120 897 132 714
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 34 871 34 471 35 008 35 819 36 252 37 616 39 657 44 763
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 130 137 30 79 113 123 42 142
P Oktatás 27 035 27 054 27 713 27 912 28 258 28 732 30 897 33 153
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 28 805 28 819 29 582 30 655 31 211 31 655 32 898 35 473
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 15 662 15 783 16 876 17 986 18 386 19 956 21 429 23 848
S Egyéb szolgáltatás 26 654 29 850 32 990 35 548 35 854 39 145 45 684 50 642
A–S Nemzetgazdaság összesen 644 692 640 174 652 057 668 858 671 599 683 114 717 357 779 749
Valódi új vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 2 440 3 403 3 089 5 386 5 391 3 974 5 316 3 824
B Bányászat, kőfejtés 31 24 26 28 28 28 24 24
C Feldolgozóipar 2 835 2 959 3 352 3 868 3 869 3 650 4 422 4 901
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 501 499 548 552 553 484 462 478
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 283 309 395 484 484 456 502 544
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 407 405 436 510 510 420 472 528
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 2 1 1 1
CE Vegyi anyag, termék gyártása 46 54 66 73 73 50 57 45
CF Gyógyszergyártás 3 3 11 7 7 6 6 6
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 215 165 189 212 212 180 237 272
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 442 433 480 576 576 584 748 1 003
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 46 63 59 86 86 60 85 88
CJ Villamos berendezés gyártása 36 40 42 50 50 59 44 52
CK Gép, gépi berendezés gyártása 91 93 78 102 102 86 109 108
CL Járműgyártás 45 35 43 40 40 44 41 48
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 718 859 1 005 1 176 1 176 1 221 1 658 1 728
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 104 95 72 56 56 144 163 280
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 2 970 3 078 3 450 3 952 3 953 3 822 4 609 5 205
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 164 131 119 120 124 118 117 125
B+C+D+E Ipar 3 134 3 209 3 569 4 072 4 077 3 940 4 726 5 330
F Építőipar 4 169 4 612 5 854 6 485 6 491 7 558 11 663 14 075
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 12 423 13 979 11 784 12 189 12 190 10 700 10 932 11 994
H Szállítás, raktározás 1 456 1 556 1 958 2 126 2 127 2 536 5 426 3 538
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 3 473 3 315 3 283 3 134 3 136 3 000 3 124 3 569
J Információ, kommunikáció 2 459 3 336 3 758 4 331 4 339 4 783 5 796 6 712
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 3 997 3 662 4 099 4 263 4 263 3 919 5 031 4 906
L Ingatlanügyletek 2 854 3 407 3 342 3 727 3 731 4 070 4 445 5 002
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7 178 9 515 9 979 11 530 11 555 11 659 13 928 16 284
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 3 952 4 192 4 412 4 868 4 901 5 393 6 418 8 140
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 21 15 12 11 15 17 25
P Oktatás 2 381 3 155 3 122 3 094 3 123 3 481 4 248 4 532
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1 770 1 949 1 959 2 502 2 531 2 303 2 855 3 156
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 1 618 2 233 2 434 2 658 2 693 3 146 3 544 3 938
S Egyéb szolgáltatás 3 358 4 486 5 635 5 863 5 899 6 783 10 703 8 634
A–S Nemzetgazdaság összesen 56 683 66 024 68 289 76 239 76 462 77 262 98 155 103 659
Valódi megszűnt vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 1 958 1 786 1 735 .. 1 812 1 844 2 666 ..
B Bányászat, kőfejtés 35 32 37 .. 33 29 27 ..
C Feldolgozóipar 4 238 3 071 3 107 .. 2 947 3 185 3 617 ..
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 514 406 449 .. 403 518 481 ..
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 509 395 349 .. 363 386 436 ..
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 700 486 481 .. 437 467 541 ..
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 2 1 .. ..
CE Vegyi anyag, termék gyártása 52 26 35 .. 41 43 41 ..
CF Gyógyszergyártás 3 1 4 .. 1 4 3 ..
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 298 223 244 .. 188 193 216 ..
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 700 492 441 .. 504 497 576 ..
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 111 87 71 .. 59 70 66 ..
CJ Villamos berendezés gyártása 66 47 45 .. 40 42 51 ..
CK Gép, gépi berendezés gyártása 172 108 132 .. 105 108 121 ..
CL Járműgyártás 38 36 28 .. 45 32 39 ..
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 1073 763 828 .. 761 825 1 046 ..
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 54 36 91 .. 50 61 81 ..
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 4 327 3 139 3 235 .. 3 030 3 275 3 725 ..
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 185 132 143 .. 141 124 126 ..
B+C+D+E Ipar 4 512 3 271 3 378 .. 3 171 3 399 3 851 ..
F Építőipar 6 799 4 877 4 941 .. 4 554 4 713 5 783 ..
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 16 164 12 661 11 622 .. 10 602 11 403 11 417 ..
H Szállítás, raktározás 2 401 1 927 1 800 .. 1 582 2 036 2 226 ..
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 4 517 3 583 3 107 .. 2 819 2 960 3 072 ..
J Információ, kommunikáció 3 302 2 597 2 795 .. 2 923 3 161 3 680 ..
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 5 132 3 631 3 838 .. 3 795 3 228 4 184 ..
L Ingatlanügyletek 2 800 2 310 2 303 .. 2 134 2 428 2 655 ..
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 10 011 7 464 7 945 .. 8 103 8 706 10 387 ..
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 5 366 4 182 4 153 .. 3 912 4 218 4 773 ..
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 11 11 2 .. 9 14 2 ..
P Oktatás 3 270 2 712 3 026 .. 2 887 2 552 3 357 ..
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1862 1334 1466 .. 1 554 1 522 1 783 ..
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 2 021 1 431 1 508 .. 1 569 1 696 2 081 ..
S Egyéb szolgáltatás 3 736 2 710 3 485 .. 3 451 3 845 4 569 ..
A–S Nemzetgazdaság összesen 73 862 56 487 57 104 .. 54 877 57 725 66 486 ..
a2015. évtől tartalmazza a nonprofit gazdasági társaságokat is.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011