3.2.4. Működő, valódi új, valódi megszűnt vállalkozások száma nemzetgazdasági ág szerint (2003–)(2/2)

< >
Kód Gazdasági ág 2011 2012 2013 2014 2015 2015a 2016 2017
Működő vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 23 206 22 633 23 457 23 837 26 643 26 656 27 998 30 408
B Bányászat, kőfejtés 443 440 431 426 419 419 402 385
C Feldolgozóipar 50 713 48 318 46 989 47 219 48 021 48 038 48 168 48 590
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 6 645 6 565 6 531 6 638 6 662 6 668 6 622 6 459
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 4 916 4 511 4 337 4 304 4 439 4 442 4 471 4 513
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 7 777 7 312 6 988 6 907 6 920 6 925 6 798 6 604
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 16 14 13 9 8 8 8 9
CE Vegyi anyag, termék gyártása 557 560 549 595 643 643 643 640
CF Gyógyszergyártás 83 80 80 83 82 82 86 89
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 4 127 3 968 3 797 3 790 3 773 3 773 3 722 3 690
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 8 568 8 227 7 956 7 961 8 113 8 113 8 105 8 167
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 1 576 1 482 1 428 1 377 1 394 1 395 1 342 1 320
CJ Villamos berendezés gyártása 885 859 840 821 823 823 836 830
CK Gép, gépi berendezés gyártása 2 666 2 564 2 453 2 395 2 338 2 338 2 288 2 218
CL Járműgyártás 712 699 689 702 721 721 701 694
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 12 185 11 477 11 328 11 637 12 105 12 107 12 546 13 357
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 575 608 618 659 594 600 679 765
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 51 731 49 366 48 038 48 304 49 034 49 057 49 249 49 740
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 1 961 1 938 1 823 1 734 1 689 1 877 1 812 1 717
B+C+D+E Ipar 53 692 51 304 49 861 50 038 50 723 50 934 51 061 51 457
F Építőipar 63 705 55 544 54 276 55 559 57 465 57 509 60 360 66 982
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 138 964 133 866 132 081 131 293 131 773 131 787 130 317 126 438
H Szállítás, raktározás 29 700 23 315 23 152 23 224 23 565 23 573 24 338 27 342
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 32 017 30 827 29 563 29 233 29 151 29 177 29 079 28 640
J Információ, kommunikáció 34 488 33 685 33 643 34 946 36 519 36 561 38 207 40 413
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 26 143 23 039 20 519 20 710 20 680 20 686 15 646 21 604
L Ingatlanügyletek 30 585 29 807 30 129 30 293 30 925 30 953 32 079 32 569
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 110 098 107 515 107 379 110 725 113 415 113 689 116 802 120 897
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 37 590 34 871 34 471 35 008 35 819 36 252 37 616 39 657
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 112 130 137 30 79 113 123 42
P Oktatás 28 471 27 035 27 054 27 713 27 912 28 258 28 732 30 897
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 28 548 28 805 28 819 29 582 30 655 31 211 31 655 32 898
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 16 428 15 662 15 783 16 876 17 986 18 386 19 956 21 429
S Egyéb szolgáltatás 36 628 26 654 29 850 32 990 35 548 35 854 39 145 45 684
A–S Nemzetgazdaság összesen 690 375 644 692 640 174 652 057 668 858 671 599 683 114 717 357
Valódi új vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 2 576 2 440 3 403 3 089 5 386 5 391 3 974 5 316
B Bányászat, kőfejtés 33 31 24 26 28 28 28 24
C Feldolgozóipar 3 489 2 835 2 959 3 352 3 868 3 869 3 650 4 422
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 519 501 499 548 552 553 484 462
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 406 283 309 395 484 484 456 502
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 518 407 405 436 510 510 420 472
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 4 2 1 1
CE Vegyi anyag, termék gyártása 39 46 54 66 73 73 50 57
CF Gyógyszergyártás 2 3 3 11 7 7 6 6
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 248 215 165 189 212 212 180 237
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 576 442 433 480 576 576 584 748
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 67 46 63 59 86 86 60 85
CJ Villamos berendezés gyártása 52 36 40 42 50 50 59 44
CK Gép, gépi berendezés gyártása 141 91 93 78 102 102 86 109
CL Járműgyártás 48 45 35 43 40 40 44 41
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 869 718 859 1 005 1 176 1 176 1 221 1 658
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 94 104 95 72 56 56 144 163
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 3 616 2 970 3 078 3 450 3 952 3 953 3 822 4 609
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 180 164 131 119 120 124 118 117
B+C+D+E Ipar 3 796 3 134 3 209 3 569 4 072 4 077 3 940 4 726
F Építőipar 5 840 4 169 4 612 5 854 6 485 6 491 7 558 11 663
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 15 098 12 423 13 979 11 784 12 189 12 190 10 700 10 932
H Szállítás, raktározás 2 168 1 456 1 556 1 958 2 126 2 127 2 536 5 426
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 3 981 3 473 3 315 3 283 3 134 3 136 3 000 3 124
J Információ, kommunikáció 2 943 2 459 3 336 3 758 4 331 4 339 4 783 5 796
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 5 499 3 997 3 662 4 099 4 263 4 263 3 919 5 031
L Ingatlanügyletek 3 197 2 854 3 407 3 342 3 727 3 731 4 070 4 445
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8 103 7 178 9 515 9 979 11 530 11 555 11 659 13 928
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 4 977 3 952 4 192 4 412 4 868 4 901 5 393 6 418
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 26 21 15 12 11 15 17
P Oktatás 2 916 2 381 3 155 3 122 3 094 3 123 3 481 4 248
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1 991 1 770 1 949 1 959 2 502 2 531 2 303 2 855
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 1 753 1 618 2 233 2 434 2 658 2 693 3 146 3 544
S Egyéb szolgáltatás 3 940 3 358 4 486 5 635 5 863 5 899 6 783 10 703
A–S Nemzetgazdaság összesen 68 804 56 683 66 024 68 289 76 239 76 462 77 262 98 155
Valódi megszűnt vállalkozások száma
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 2 318 1 958 1 786 1 735 .. 1 812 2 482 ..
B Bányászat, kőfejtés 27 35 32 37 .. 33 45 ..
C Feldolgozóipar 4 980 4 238 3 071 3 107 .. 2 947 5 088 ..
CA Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása 516 514 406 449 .. 403 761 ..
CB Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása 640 509 395 349 .. 363 543 ..
CC Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység 825 700 486 481 .. 437 756 ..
CD Kokszgyártás, kőolajfeldolgozás 3 2 1 .. ..
CE Vegyi anyag, termék gyártása 40 52 26 35 .. 41 71 ..
CF Gyógyszergyártás 4 3 1 4 .. 1 6 ..
CG Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 365 298 223 244 .. 188 341 ..
CH Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 771 700 492 441 .. 504 839 ..
CI Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 135 111 87 71 .. 59 142 ..
CJ Villamos berendezés gyártása 60 66 47 45 .. 40 81 ..
CK Gép, gépi berendezés gyártása 177 172 108 132 .. 105 229 ..
CL Járműgyártás 45 38 36 28 .. 45 53 ..
CM Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása 1399 1073 763 828 .. 761 1 266 ..
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 56 54 36 91 .. 50 94 ..
B+C+D Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 5 063 4 327 3 139 3 235 .. 3 030 5 227 ..
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 176 185 132 143 .. 141 200 ..
B+C+D+E Ipar 5 239 4 512 3 271 3 378 .. 3 171 5 427 ..
F Építőipar 11 292 6 799 4 877 4 941 .. 4 554 6 909 ..
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 17 179 16 164 12 661 11 622 .. 10 602 16 943 ..
H Szállítás, raktározás 7 058 2 401 1 927 1 800 .. 1 582 2 853 ..
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 4 473 4 517 3 583 3 107 .. 2 819 4 072 ..
J Információ, kommunikáció 3 215 3 302 2 597 2 795 .. 2 923 4 557 ..
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 6 876 5 132 3 631 3 838 .. 3 795 3 448 ..
L Ingatlanügyletek 3 061 2 800 2 310 2 303 .. 2 134 3 660 ..
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 10 051 10 011 7 464 7 945 .. 8 103 13 150 ..
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 6 744 5 366 4 182 4 153 .. 3 912 5 556 ..
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 9 11 11 2 .. 9 81 ..
P Oktatás 3 657 3 270 2 712 3 026 .. 2 887 3 347 ..
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1518 1862 1334 1466 .. 1 554 2 548 ..
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 2 334 2 021 1 431 1 508 .. 1 569 2 308 ..
S Egyéb szolgáltatás 10 746 3 736 2 710 3 485 .. 3 451 4 648 ..
A–S Nemzetgazdaság összesen 95 770 73 862 56 487 57 104 .. 54 877 81 989 ..
a2015. évtől tartalmazza a nonprofit gazdasági társaságokat is.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011