3.2.25. A külföldi irányítású pénzügyi leányvállalatok adatai gazdasági ágazat és a végső tulajdonos székhelye szerint (2008–)(6/6)

< >
Kóda Ágazat Összes Magyarországon működő vállalkozás Ebből: összes külföldi irányítású leányvállalat Ezen belül:
EU-n belüli irányítású EU-n kívüli irányítású
2018
Vállalkozások száma
64 Pénzügyi közvetítésb 531 148 82 66
65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalpokc 64 19 19 0
66 Egyéb pénzügyi tevékenység 23 051 106 82 24
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység összesen 23 646 273 183 90
Árbevétel, millió Ft
64 Pénzügyi közvetítésb
65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalpokc 1 108 495 973 622 973 622 0
66 Egyéb pénzügyi tevékenység 379 686 90 603 85 050 5 553
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység összesen 1 488 181 1 064 226 1 058 672 5 553
Termelési érték, millió Ft
64 Pénzügyi közvetítésb 2 737 112 1 341 293 1 175 621 165 672
65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalpokc
66 Egyéb pénzügyi tevékenység
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység összesen 2 737 112 1 341 293 1 175 621 165 672
Foglalkoztatottak száma, fő
64 Pénzügyi közvetítésb 48 338 21 712 18 423 3 289
65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalpokc 8 070 7 398 7 398 0
66 Egyéb pénzügyi tevékenység 31 345 1 854 1 723 131
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység összesen 87 753 30 964 27 544 3 420
Vállalkozások aránya %
64 Pénzügyi közvetítésb 100,0 27,9 55,4 44,6
65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalpokc 100,0 29,7 100,0 0,0
66 Egyéb pénzügyi tevékenység 100,0 0,5 77,4 22,6
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység összesen 100,0 1,2 67,0 33,0
Árbevétel aránya %
64 Pénzügyi közvetítésb
65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalpokd 100,0 87,8 100,0 0,0
66 Egyéb pénzügyi tevékenység 100,0 23,9 93,9 6,1
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység összesen 100,0 71,5 99,5 0,5
Termelési érték aránya %
64 Pénzügyi közvetítésb 100,0 49,0 87,6 12,4
65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalpoke 100,0
66 Egyéb pénzügyi tevékenység 100,0
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység összesen 100,0 49,0 87,6 12,4
Foglalkoztatottak aránya %
64 Pénzügyi közvetítésb 100,0 44,9 84,9 15,1
65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalpokc 100,0 91,7 100,0 0,0
66 Egyéb pénzügyi tevékenység 100,0 5,9 92,9 7,1
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység összesen 100,0 35,3 89,0 11,0
aA Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere, 2008 (TEÁOR'08) szerint.  bKivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység.  cKivéve: kötelező társadalombiztosítás.  dKivéve:kötelező társadalombiztosítás.  eKivéve: kötelező társadalombiztosítás 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011