3.2.2.2. Működő, valódi új, valódi megszűnt vállalkozások száma gazdálkodási forma szerint – GFO'14 (2013–)

< >
Kód Gazdálkodási forma 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Működő vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság .. 371 941 370 836 356 385 344 113 365 469
113 Korlátolt felelősségű társaság .. 263 343 265 129 257 045 247 615 266 785
114 Részvénytársaság .. 4 350 4 507 4 328 4 719 5 088
116 Közkereseti társaság .. 2 934 2 736 2 533 2 360 2 328
117 Betéti társaság .. 101 314 98 464 92 479 89 419 91 268
12, 151 Szövetkezet .. 2 262 2 452 2 418 2 359 2 358
124 Agrárgazdasági szövetkezet .. 503 472 438 407 389
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás .. 4 852 4 994 4 962 4 095 4 927
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás .. 8 8 6 6 10
1 Jogi személyiségű társas vállalkozás .. 379 063 378 290 363 771 350 573 372 764
214 Víziközmű-társulat .. 6 5 3 2 4
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany .. 818 859 860 842 984
228 Egyéni cég .. 406 419 402 411 462
21, 22 Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás .. 824 864 863 844 988
1, 21, 22 Társas vállalkozás .. 379 887 379 154 364 634 351 417 373 752
231 Egyéni vállalkozó .. 272 170 289 704 315 658 363 230 403 027
1, 21, 22, 231 Vállalkozás összesen .. 652 057 668 858 680 292 714 647 776 779
57 Nonprofit gazdasági társaság .. .. 2 741 2 822 2 710 2 970
1, 21, 22, 231, 57 Vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság összesen .. 652 057 671 599 683 114 717 357 779 749
Valódi új vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság .. 24 608 26 757 21 294 20 170 26 223
113 Korlátolt felelősségű társaság .. 21 017 22 069 18 136 16 646 22 093
114 Részvénytársaság .. 269 315 309 327 439
116 Közkereseti társaság .. 43 87 55 35 44
117 Betéti társaság .. 3 279 4 286 2 794 3 162 3 647
12, 151 Szövetkezet .. 553 445 330 335 280
124 Agrárgazdasági szövetkezet .. 20 14 12 10 9
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás .. 162 311 235 117 324
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás .. 2 1 1 4
1 Jogi személyiségű társas vállalkozás .. 25 325 27 514 21 859 20 623 26 831
214 Víziközmű-társulat .. 1
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany .. 97 118 119 105 143
228 Egyéni cég .. 43 49 35 43 53
21, 22 Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás .. 97 118 119 105 144
1, 21, 22 Társas vállalkozás .. 25 422 27 632 21 978 20 728 26 975
231 Egyéni vállalkozó .. 42 867 48 607 55 047 77 254 76 445
1, 21, 22, 231 Vállalkozás összesen .. 68 289 76 239 77 025 97 982 103 420
57 Nonprofit gazdasági társaság .. .. 223 237 173 239
1, 21, 22, 231, 57 Vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság összesen .. 68 289 76 462 77 262 98 155 103 659
Valódi megszűnt vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság 28 645 27 464 25 309 25 708 25 629 ..
113 Korlátolt felelősségű társaság 21 139 20 313 19 005 19 820 19 042 ..
114 Részvénytársaság 179 188 192 227 283 ..
116 Közkereseti társaság 227 217 164 152 173 ..
117 Betéti társaság 7 100 6 746 5 948 5 509 6 131 ..
12, 151 Szövetkezet 134 203 287 312 341 ..
124 Agrárgazdasági szövetkezet 21 32 27 20 26 ..
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 259 198 212 265 302 ..
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás 1 1 2 1 ..
1 Jogi személyiségű társas vállalkozás 29 039 27 866 25 810 26 285 26 273 ..
214 Víziközmű-társulat 1 1 2 ..
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany 65 69 76 84 60 ..
228 Egyéni cég 27 26 27 24 21 ..
21, 22 Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás 66 70 78 84 60 ..
1, 21, 22 Társas vállalkozás 29 105 27 936 25 888 26 369 26 333 ..
231 Egyéni vállalkozó 27 382 29 168 28 781 31 104 39 957 ..
1, 21, 22, 231 Vállalkozás összesen 56 487 57 104 54 669 57 473 66 290 ..
57 Nonprofit gazdasági társaság .. .. 208 252 196 ..
1, 21, 22, 231, 57 Vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság összesen 56 487 57 104 54 877 57 725 66 486 ..
Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011