3.2.2.2. Működő, valódi új, valódi megszűnt vállalkozások száma gazdálkodási forma szerint – GFO'14 (2013–)

< >
Kód Gazdálkodási forma 2013 2014 2015 2016 2017
Működő vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság .. 371 941 370 836 356 385 344 113
113 Korlátolt felelősségű társaság .. 263 343 265 129 257 045 247 615
114 Részvénytársaság .. 4 350 4 507 4 328 4 719
116 Közkereseti társaság .. 2 934 2 736 2 533 2 360
117 Betéti társaság .. 101 314 98 464 92 479 89 419
12 Szövetkezet .. 2 262 2 452 2 418 2 359
124 Agrárgazdasági szövetkezet .. 503 472 438 407
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás .. 4 852 4 994 4 962 4 095
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás .. 8 8 6 6
1 Jogi személyiségű társas vállalkozás .. 379 063 378 290 363 771 350 573
214 Víziközmű-társulat .. 6 5 3 2
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany .. 818 859 860 842
228 Egyéni cég .. 406 419 402 411
21, 22 Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás .. 824 864 863 844
1, 21, 22 Társas vállalkozás .. 379 887 379 154 364 634 351 417
231 Egyéni vállalkozó .. 272 170 289 704 315 658 363 230
1, 21, 22, 231 Vállalkozás összesen .. 652 057 668 858 680 292 714 647
57 Nonprofit gazdasági társaság .. .. 2 741 2 822 2 710
1, 21, 22, 231, 57 Vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság összesen .. 652 057 671 599 683 114 717 357
Valódi új vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság .. 24 608 26 757 21 294 20 170
113 Korlátolt felelősségű társaság .. 21 017 22 069 18 136 16 646
114 Részvénytársaság .. 269 315 309 327
116 Közkereseti társaság .. 43 87 55 35
117 Betéti társaság .. 3 279 4 286 2 794 3 162
12 Szövetkezet .. 553 445 330 335
124 Agrárgazdasági szövetkezet .. 20 14 12 10
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás .. 162 311 235 117
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás .. 2 1 1
1 Jogi személyiségű társas vállalkozás .. 25 325 27 514 21 859 20 623
214 Víziközmű-társulat ..
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany .. 97 118 119 105
228 Egyéni cég .. 43 49 35 43
21, 22 Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás .. 97 118 119 105
1, 21, 22 Társas vállalkozás .. 25 422 27 632 21 978 20 728
231 Egyéni vállalkozó .. 42 867 48 607 55 047 77 254
1, 21, 22, 231 Vállalkozás összesen .. 68 289 76 239 77 025 97 982
57 Nonprofit gazdasági társaság .. .. 223 237 173
1, 21, 22, 231, 57 Vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság összesen .. 68 289 76 462 77 262 98 155
Valódi megszűnt vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság 28 645 27 464 25 309 45 244 ..
113 Korlátolt felelősségű társaság 21 139 20 313 19 005 34 790 ..
114 Részvénytársaság 179 188 192 364 ..
116 Közkereseti társaság 227 217 164 275 ..
117 Betéti társaság 7 100 6 746 5 948 9 815 ..
12 Szövetkezet 134 203 287 430 ..
124 Agrárgazdasági szövetkezet 21 32 27 29 ..
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 259 198 212 937 ..
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás 1 1 2 1 ..
1 Jogi személyiségű társas vállalkozás 29 039 27 866 25 810 46 612 ..
214 Víziközmű-társulat 1 1 2 1 ..
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany 65 69 76 147 ..
228 Egyéni cég 27 26 27 51 ..
21, 22 Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás 66 70 78 148 ..
1, 21, 22 Társas vállalkozás 29 105 27 936 25 888 46 760 ..
231 Egyéni vállalkozó 27 382 29 168 28 781 34 867 ..
1, 21, 22, 231 Vállalkozás összesen 56 487 57 104 54 669 81 627 ..
57 Nonprofit gazdasági társaság .. .. 208 362 ..
1, 21, 22, 231, 57 Vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság összesen 56 487 57 104 54 877 81 989 ..
Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011