3.2.2.3. Vállalkozásdemográfia (Működő vállalkozások száma) gazdálkodási forma szerint – SBS módszertan
(2014–2019)

< >
Kód Gazdálkodási forma 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Működő vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság 387 649 378 207 374 793 368 208 374 226 373 038
113 Korlátolt felelősségű társaság 275 255 271 196 270 931 267 017 273 446 274 041
114 Részvénytársaság 4 400 4 524 4 718 4 871 5 128 5 068
116 Közkereseti társaság 3 058 2 785 2 637 2 495 2 400 2 286
117 Betéti társaság 104 936 99 702 96 507 93 825 93 252 91 643
12, 15 Szövetkezet 2 312 2 461 2 469 2 438 2 347 2 197
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 5 177 5 069 5 121 4 936 5 068 5 082
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás 7 6 6 7 13 14
21 Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet 6 5 3 2 4 3
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany 856 873 905 922 1 016 1 018
1, 21, 22 Társas vállalkozás 396 007 386 621 383 297 376 562 382 801 381 479
23 Önálló vállalkozó 256 936 301 024 325 400 367 064 407 372 473 673
231 Egyéni vállalkozó 254 517 296 769 320 690 361 339 401 105 466 874
1, 2 Vállalkozás összesen 652 943 687 645 708 697 743 626 790 173 855 152
57 Nonprofit gazdasági társaság 40 856 902 921 1 000 1 792
7 Átmeneti, és megszűnt gazdálkodási formák 15 13 11 9 9 6
1, 2, 57, 7 Vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság összesen 652 998 688 514 709 610 744 556 791 182 856 950
Valódi új vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság 30 628 21 333 21 285 19 773 26 397 17 471
113 Korlátolt felelősségű társaság 23 736 17 914 18 143 16 347 22 272 12 891
114 Részvénytársaság 276 271 296 305 405 192
116 Közkereseti társaság 110 38 53 34 45 65
117 Betéti társaság 6 506 3 110 2 793 3 087 3 675 4 323
12, 15 Szövetkezet 599 423 331 299 203 54
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 215 152 227 120 312 207
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás 1 1 7 2
21 Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet 1
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany 122 106 119 103 153 51
1, 21, 22 Társas vállalkozás 31 565 22 014 21 962 20 336 27 151 17 787
23 Önálló vállalkozó 49 571 60 659 53 747 71 602 76 787 100 308
231 Egyéni vállalkozó 47 722 58 296 53 264 70 402 76 082 99 533
1, 2 Vállalkozás összesen 81 136 82 673 75 709 91 938 103 938 118 095
57 Nonprofit gazdasági társaság 612 141 79 82 740
7 Átmeneti, és megszűnt gazdálkodási formák 1
1, 2, 57, 7 Vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság összesen 81 137 83 285 75 850 92 017 104 020 118 835
Valódi megszűnt vállalkozások száma
11 Gazdasági társaság 30 680 26 040 24 926 22 803 22 017 ..
113 Korlátolt felelősségű társaság 22 298 19 673 19 118 17 778 14 597 ..
114 Részvénytársaság 193 188 226 267 281 ..
116 Közkereseti társaság 247 162 155 125 170 ..
117 Betéti társaság 7 942 6 017 5 427 4 633 6 969 ..
12, 15 Szövetkezet 213 264 255 330 163 ..
13 Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 263 208 253 228 233 ..
14 Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás 1 1 1 ..
21 Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet 1 2 1 ..
22 Gazdasági tevékenységet végző jogalany 79 70 69 55 56 ..
1, 21, 22 Társas vállalkozás 31 237 26 584 25 503 23 418 22 473 ..
23 Önálló vállalkozó 31 459 29 407 31 691 36 293 52 017 ..
231 Egyéni vállalkozó 29 728 29 051 31 210 35 687 51 190 ..
1, 2 Vállalkozás összesen 62 696 55 991 57 194 59 711 74 490 ..
57 Nonprofit gazdasági társaság 85 79 35 83 ..
7 Átmeneti, és megszűnt gazdálkodási formák 2 1 2 1 ..
1, 2, 57, 7 Vállalkozás és nonprofit gazdasági társaság összesen 62 698 56 077 57 275 59 746 74 574 ..
Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011