1.1. Népesség, népmozgalom (1941–)(1/3)

< >
Megnevezés 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2002 2003
A népesség száma, január 1.a
férfi 4 560 875b 4 423 420 4 804 043 5 003 651 5 188 709 4 984 904 4 851 012 4 836 980 4 818 456
4 755 199b 4 781 379 5 157 001 5 318 448 5 520 754 5 389 919 5 349 286 5 337 873 5 323 906
összesen 9 316 074b 9 204 799 9 961 044 10 322 099 10 709 463 10 374 823 10 200 298 10 174 853 10 142 362
Átlagéletkor, január 1.
férfi 31,0b 31,5 32,5 34,3 34,6 35,5 37,1 37,3 37,5
32,1b 33,3 34,8 37,0 37,7 39,0 41,1 41,3 41,6
összesen 31,6b 32,4 33,6 35,7 36,2 37,3 39,2 39,4 39,6
Ezer férfira jutó nő 1 043b 1 081 1 073 1 063 1 064 1 081 1 103 1 104 1 105
Népsűrűség 1 km2-re 100,1b 98,9 107,1 111,0 115,1 111,5 109,6 109,4 109,0
A házasságkötések
száma 79 074 107 820 88 566 96 612 80 331 66 405 43 583 46 008 45 398
ezer lakosra 8,5 11,7 8,9 9,3 7,5 6,4 4,3 4,5 4,5
A válások
száma 6 858c 12 556 16 590 22 841 27 797 24 888 24 391 25 506 25 046
ezer lakosra 0,5c 1,4 1,7 2,2 2,6 2,4 2,4 2,5 2,5
Az élveszületések
száma 177 047 190 398 146 461 151 819 148 673 125 679 97 047 96 804 94 647
ezer lakosra 18,9 20,6 14,7 14,7 13,9 12,1 9,5 9,5 9,3
A halálozások
száma 123 349 105 718 101 525 120 197 145 355 145 660 132 183 132 833 135 823
ezer lakosra 13,2 11,4 10,2 11,6 13,6 14,0 13,0 13,1 13,4
A természetes szaporodás, fogyás (–)
száma 53 698 84 680 44 936 31 622 3 318 -19 981 -35 136 -36 029 -41 176
ezer lakosra 5,7 9,2 4,5 3,1 0,3 -1,9 -3,4 -3,5 -4,1
Teljes termékenységi arányszám 2,48d 2,54 2,02 1,98 1,91 1,87 1,31 1,30 1,27
Reprodukciós együttható
nyers 1,194d 1,223 0,975 0,956 0,932 0,912 0,633 0,633 0,614
tisztított 0,972d 1,060 0,918 0,915 0,904 0,891 0,624 0,624 0,606
Születéskor várható átlagos élettartam
férfi 54,95 59,28 65,89 66,31 65,45 65,13 68,15 68,26 68,29
58,24 63,40 70,10 72,08 72,70 73,71 76,46 76,56 76,53
összesen .. 61,36 68,03 69,20 69,02 69,33 72,32 72,43 72,43
Magzati veszteségek
terhességmegszakítások
száma .. 1 707e 162 160 192 283 80 882 90 394 56 404 56 075 53 789
száz élveszülöttre .. 0,9e 110,7 126,7 54,4 71,9 58,1 57,9 56,8
magzati halálozások
száma .. 38 428e 35 756 31 357 21 128 18 295 16 292 17 035 16 845
száz élveszülöttre .. 19,6e 24,4 20,6 14,2 14,6 16,8 17,6 17,8
összesen
száma .. 40 135e 197 916 223 640 102 010 108 689 72 696 73 110 70 634
száz élveszülöttre .. 20,5e 135,1 147,3 68,6 86,5 74,9 75,5 74,6
A csecsemőhalálozások
száma 20 458 17 327 6 976 5 449 3 443 1 863 789 693 690
ezer élveszülöttre 115,6 91,0 47,6 35,9 23,2 14,8 8,1 7,2 7,3
aA népesség száma 1990-ig népszámlálási adat, 2001-2011 között a népességszámok a 2001. február 1-jei, 2012-től pedig a 2011. október 1-jei népszámlálás bázisán számított adatok.  bJanuár 31.  cAz adatok az akkori országterületre vonatkoznak.  dAz adat 1940–1941 évekre vonatkozik.  e1950. évi adat. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011