9.6.1.4. A legmagasabb iskolai végzettség megszerzésére irányuló tanulmányok alatt 6 hónapnál hosszabb időtartamú munkát végző 15–34 évesek a munka javadalmazása szerint*

< >
Megnevezés A megkérdezett munkájáért Összesen A megkérdezett munkájáért Összesen
kapott valamilyen pénzjövedelmet / juttatást nem kapott pénzjövedelmet / juttatást kapott valamilyen pénzjövedelmet / juttatást nem kapott pénzjövedelmet / juttatást
%
Korcsoport
Együtt
15–19 6 468 1 531 7 999 80,9 19,1 100,0
20–24 34 122 6 329 40 451 84,4 15,6 100,0
25–29 51 607 14 060 65 667 78,6 21,4 100,0
30–34 50 102 15 331 65 433 76,6 23,4 100,0
Összesen 142 299 37 251 179 550 79,3 20,7 100,0
Férfi
15–19 3 462 1 004 4 466 77,5 22,5 100,0
20–24 20 338 3 782 24 120 84,3 15,7 100,0
25–29 32 509 7 418 39 927 81,4 18,6 100,0
30–34 29 782 8 505 38 287 77,8 22,2 100,0
Összesen 86 091 20 709 106 800 80,6 19,4 100,0
15–19 3 006 527 3 533 85,1 14,9 100,0
20–24 13 784 2 547 16 331 84,4 15,6 100,0
25–29 19 098 6 642 25 740 74,2 25,8 100,0
30–34 20 320 6 827 27 146 74,9 25,1 100,0
Összesen 56 208 16 542 72 750 77,3 22,7 100,0
Iskolai végzettség
Együtt
Legfeljebb 8 általános 8 298 1 254 9 552 86,9 13,1 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 56 894 8 757 65 651 86,7 13,3 100,0
Gimnázium 11 578 2 819 14 397 80,4 19,6 100,0
Szakközépiskola 31 944 10 427 42 371 75,4 24,6 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 33 585 13 995 47 580 70,6 29,4 100,0
Összesen 142 299 37 251 179 550 79,3 20,7 100,0
Férfi
Legfeljebb 8 általános 5 412 948 6 360 85,1 14,9 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 39 307 5 499 44 807 87,7 12,3 100,0
Gimnázium 7 706 672 8 378 92,0 8,0 100,0
Szakközépiskola 17 696 5 458 23 154 76,4 23,6 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 15 970 8 131 24 101 66,3 33,7 100,0
Összesen 86 091 20 709 106 800 80,6 19,4 100,0
Legfeljebb 8 általános 2 887 306 3 192 90,4 9,6 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 17 586 3 258 20 844 84,4 15,6 100,0
Gimnázium 3 872 2 147 6 019 64,3 35,7 100,0
Szakközépiskola 14 248 4 968 19 216 74,1 25,9 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 17 615 5 864 23 479 75,0 25,0 100,0
Összesen 56 208 16 542 72 750 77,3 22,7 100,0
Gazdasági aktivitás
Együtt
Foglalkoztatott 111 090 29 847 140 937 78,8 21,2 100,0
Munkanélküli 5 319 1 572 6 891 77,2 22,8 100,0
Inaktív 25 890 5 832 31 722 81,6 18,4 100,0
Összesen 142 299 37 251 179 550 79,3 20,7 100,0
Férfi
Foglalkoztatott 73 094 18 438 91 532 79,9 20,1 100,0
Munkanélküli 3 070 456 3 526 87,1 12,9 100,0
Inaktív 9 927 1 815 11 742 84,5 15,5 100,0
Összesen 86 091 20 709 106 800 80,6 19,4 100,0
Foglalkoztatott 37 996 11 409 49 405 76,9 23,1 100,0
Munkanélküli 2 249 1 116 3 365 66,8 33,2 100,0
Inaktív 15 963 4 017 19 980 79,9 20,1 100,0
Összesen 56 208 16 542 72 750 77,3 22,7 100,0
A lakóhely régiója
Együtt
Közép-Magyarország 36 155 8 340 44 495 81,3 18,7 100,0
Közép-Dunántúl 17 688 7 974 25 663 68,9 31,1 100,0
Nyugat-Dunántúl 16 716 3 047 19 763 84,6 15,4 100,0
Dél-Dunántúl 14 261 7 767 22 028 64,7 35,3 100,0
Észak-Magyarország 19 363 2 544 21 908 88,4 11,6 100,0
Észak-Alföld 19 293 2 741 22 035 87,6 12,4 100,0
Dél-Alföld 18 823 4 837 23 659 79,6 20,4 100,0
Ország összesen 142 299 37 251 179 550 79,3 20,7 100,0
Férfi
Közép-Magyarország 18 333 5 960 24 294 75,5 24,5 100,0
Közép-Dunántúl 12 765 4 549 17 314 73,7 26,3 100,0
Nyugat-Dunántúl 10 764 1 698 12 462 86,4 13,6 100,0
Dél-Dunántúl 9 585 3 568 13 153 72,9 27,1 100,0
Észak-Magyarország 11 646 743 12 389 94,0 6,0 100,0
Észak-Alföld 12 664 1 594 14 258 88,8 11,2 100,0
Dél-Alföld 10 333 2 596 12 929 79,9 20,1 100,0
Ország összesen 86 091 20 709 106 800 80,6 19,4 100,0
Közép-Magyarország 17 821 2 379 20 201 88,2 11,8 100,0
Közép-Dunántúl 4 923 3 426 8 349 59,0 41,0 100,0
Nyugat-Dunántúl 5 952 1 349 7 301 81,5 18,5 100,0
Dél-Dunántúl 4 676 4 199 8 875 52,7 47,3 100,0
Észak-Magyarország 7 717 1 801 9 518 81,1 18,9 100,0
Észak-Alföld 6 629 1 147 7 776 85,2 14,8 100,0
Dél-Alföld 8 490 2 240 10 730 79,1 20,9 100,0
Ország összesen 56 208 16 542 72 750 77,3 22,7 100,0
Település jellege
Együtt
Város 80 488 22 784 103 272 77,9 22,1 100,0
Község 49 154 10 538 59 692 82,3 17,7 100,0
Budapest 12 656 3 929 16 585 76,3 23,7 100,0
Ország összesen 142 299 37 251 179 550 79,3 20,7 100,0
Férfi
Város 50 027 11 340 61 367 81,5 18,5 100,0
Község 31 941 5 855 37 796 84,5 15,5 100,0
Budapest 4 122 3 514 7 636 54,0 46,0 100,0
Ország összesen 86 091 20 709 106 800 80,6 19,4 100,0
Város 30 461 11 444 41 905 72,7 27,3 100,0
Község 17 213 4 683 21 896 78,6 21,4 100,0
Budapest 8 534 415 8 949 95,4 4,6 100,0
Ország összesen 56 208 16 542 72 750 77,3 22,7 100,0
*Forrás: Munkaerőfelmérés 2016. II. negyedévi kiegészítő felvétel. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011