9.6.2.4. A munkájuknak nem megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező 15–34 évesek aszerint, hogy végzettségük milyen irányba tér el*

< >
Megnevezés A megkérdezett Összesen A megkérdezett Összesen
túlképzett a munkájához alulképzett a munkájához túlképzett a munkájához alulképzett a munkájához
%
Korcsoport
Együtt
15–19 4 976 1 637 6 614 75,2 24,8 100,0
20–24 45 156 10 946 56 102 80,5 19,5 100,0
25–29 58 384 9 884 68 268 85,5 14,5 100,0
30–34 47 661 13 484 61 145 77,9 22,1 100,0
Összesen 156 177 35 951 192 127 81,3 18,7 100,0
Férfi
15–19 2 164 1 522 3 686 58,7 41,3 100,0
20–24 29 022 7 601 36 623 79,2 20,8 100,0
25–29 30 416 6 072 36 488 83,4 16,6 100,0
30–34 25 913 7 464 33 377 77,6 22,4 100,0
Összesen 87 516 22 659 110 175 79,4 20,6 100,0
15–19 2 812 115 2 927 96,1 3,9 100,0
20–24 16 134 3 345 19 478 82,8 17,2 100,0
25–29 27 968 3 811 31 779 88,0 12,0 100,0
30–34 21 747 6 020 27 768 78,3 21,7 100,0
Összesen 68 661 13 292 81 953 83,8 16,2 100,0
Iskolai végzettség
Együtt
Legfeljebb 8 általános 10 849 8 076 18 925 57,3 42,7 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 49 010 10 019 59 030 83,0 17,0 100,0
Gimnázium 27 207 4 697 31 904 85,3 14,7 100,0
Szakközépiskola 38 222 7 563 45 785 83,5 16,5 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 30 888 5 595 36 484 84,7 15,3 100,0
Összesen 156 177 35 951 192 127 81,3 18,7 100,0
Férfi
Legfeljebb 8 általános 6 418 5 706 12 124 52,9 47,1 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 33 778 7 776 41 554 81,3 18,7 100,0
Gimnázium 13 571 2 763 16 334 83,1 16,9 100,0
Szakközépiskola 21 760 4 435 26 195 83,1 16,9 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 11 989 1 978 13 967 85,8 14,2 100,0
Összesen 87 516 22 659 110 175 79,4 20,6 100,0
Legfeljebb 8 általános 4 431 2 371 6 801 65,1 34,9 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 15 232 2 243 17 475 87,2 12,8 100,0
Gimnázium 13 636 1 934 15 570 87,6 12,4 100,0
Szakközépiskola 16 463 3 128 19 590 84,0 16,0 100,0
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 18 899 3 617 22 516 83,9 16,1 100,0
Összesen 68 661 13 292 81 953 83,8 16,2 100,0
A lakóhely régiója
Együtt
Közép-Magyarország 35 994 10 681 46 674 77,1 22,9 100,0
Közép-Dunántúl 21 051 2 811 23 862 88,2 11,8 100,0
Nyugat-Dunántúl 17 902 4 176 22 078 81,1 18,9 100,0
Dél-Dunántúl 17 769 4 678 22 447 79,2 20,8 100,0
Észak-Magyarország 15 392 3 622 19 015 80,9 19,1 100,0
Észak-Alföld 28 343 6 099 34 442 82,3 17,7 100,0
Dél-Alföld 19 726 3 884 23 611 83,5 16,5 100,0
Ország összesen 156 177 35 951 192 127 81,3 18,7 100,0
Férfi
Közép-Magyarország 18 989 6 277 25 267 75,2 24,8 100,0
Közép-Dunántúl 11 784 2 081 13 865 85,0 15,0 100,0
Nyugat-Dunántúl 11 905 3 204 15 109 78,8 21,2 100,0
Dél-Dunántúl 9 545 3 011 12 556 76,0 24,0 100,0
Észak-Magyarország 8 598 2 488 11 087 77,6 22,4 100,0
Észak-Alföld 15 927 3 366 19 293 82,6 17,4 100,0
Dél-Alföld 10 767 2 231 12 998 82,8 17,2 100,0
Ország összesen 87 516 22 659 110 175 79,4 20,6 100,0
Közép-Magyarország 17 004 4 403 21 407 79,4 20,6 100,0
Közép-Dunántúl 9 267 730 9 997 92,7 7,3 100,0
Nyugat-Dunántúl 5 998 972 6 969 86,1 13,9 100,0
Dél-Dunántúl 8 223 1 667 9 891 83,1 16,9 100,0
Észak-Magyarország 6 794 1 134 7 928 85,7 14,3 100,0
Észak-Alföld 12 416 2 733 15 148 82,0 18,0 100,0
Dél-Alföld 8 959 1 653 10 612 84,4 15,6 100,0
Ország összesen 68 661 13 292 81 953 83,8 16,2 100,0
Település jellege
Együtt
Város 63 505 13 824 77 329 82,1 17,9 100,0
Község 73 101 15 990 89 091 82,1 17,9 100,0
Budapest 19 570 6 137 25 707 76,1 23,9 100,0
Ország összesen 156 177 35 951 192 127 81,3 18,7 100,0
Férfi
Város 36 568 9 243 45 811 79,8 20,2 100,0
Község 41 971 10 807 52 777 79,5 20,5 100,0
Budapest 8 977 2 609 11 586 77,5 22,5 100,0
Ország összesen 87 516 22 659 110 175 79,4 20,6 100,0
Város 26 937 4 581 31 518 85,5 14,5 100,0
Község 31 131 5 183 36 314 85,7 14,3 100,0
Budapest 10 593 3 528 14 121 75,0 25,0 100,0
Ország összesen 68 661 13 292 81 953 83,8 16,2 100,0
*Forrás: Munkaerőfelmérés 2016. II. negyedévi kiegészítő felvétel. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011