9.6.2.5. A 15–34 évesek a jelenlegi munkájuk/vállalkozásuk érdekében történt lakóhely–változtatásuk szerint*

< >
Megnevezés A megkérdezett jelenlegi munkája érdekében Összesen Ebből: egyéni / társas vállalkozó, segítő családtag A megkérdezett jelenlegi munkája érdekében
lakóhelyet változtatott ebből: egyéni / társas vállalkozó, segítő családtag nem változtatott lakóhelyet ebből: egyéni / társas vállalkozó, segítő családtag lakóhelyet változtatott ebből: egyéni / társas vállalkozó, segítő családtag nem változtatott lakóhelyet ebből: egyéni / társas vállalkozó, segítő családtag
%
Korcsoport
Együtt
15–19 485 22 513 581 22 998 581 2,1 97,9 100,0
20–24 23 174 1 304 238 676 4 609 261 850 5 913 8,9 22,1 91,1 77,9
25–29 44 971 644 403 175 19 576 448 146 20 220 10,0 3,2 90,0 96,8
30–34 34 654 2 230 436 691 33 205 471 345 35 435 7,4 6,3 92,6 93,7
Összesen 103 283 4 178 1 101 054 57 971 1 204 337 62 149 8,6 6,7 91,4 93,3
Férfi
15–19 485 13 873 477 14 358 477 3,4 96,6 100,0
20–24 11 050 771 141 852 3 251 152 902 4 022 7,2 19,2 92,8 80,8
25–29 28 289 413 228 568 13 856 256 857 14 269 11,0 2,9 89,0 97,1
30–34 19 512 692 254 286 23 949 273 798 24 641 7,1 2,8 92,9 97,2
Összesen 59 336 1 875 638 580 41 533 697 916 43 408 8,5 4,3 91,5 95,7
15–19 8 639 103 8 639 103 100,0 100,0
20–24 12 124 533 96 824 1 358 108 948 1 891 11,1 28,2 88,9 71,8
25–29 16 682 231 174 606 5 721 191 288 5 952 8,7 3,9 91,3 96,1
30–34 15 142 1 538 182 404 9 256 197 546 10 794 7,7 14,2 92,3 85,8
Összesen 43 948 2 303 462 474 16 438 506 422 18 741 8,7 12,3 91,3 87,7
Iskolai végzettség
Együtt
Legfeljebb 8 általános 8 104 385 134 716 2 984 142 820 3 369 5,7 11,4 94,3 88,6
Szakiskola, szakmunkásképző 13 173 336 236 517 11 845 249 690 12 181 5,3 2,8 94,7 97,2
Gimnázium 20 531 314 179 227 6 720 199 758 7 034 10,3 4,5 89,7 95,5
Szakközépiskola 23 047 2 293 256 463 14 474 279 510 16 767 8,2 13,7 91,8 86,3
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 38 428 849 294 131 21 948 332 559 22 797 11,6 3,7 88,4 96,3
Összesen 103 283 4 178 1 101 054 57 971 1 204 337 62 149 8,6 6,7 91,4 93,3
Férfi
Legfeljebb 8 általános 5 358 385 90 192 2 092 95 550 2 477 5,6 15,5 94,4 84,5
Szakiskola, szakmunkásképző 10 682 336 174 095 9 999 184 777 10 335 5,8 3,3 94,2 96,7
Gimnázium 12 067 86 310 5 047 98 377 5 047 12,3 87,7 100,0
Szakközépiskola 14 802 436 153 940 10 625 168 742 11 061 8,8 3,9 91,2 96,1
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 16 427 718 134 044 13 771 150 471 14 489 10,9 5,0 89,1 95,0
Összesen 59 336 1 875 638 580 41 533 697 916 43 408 8,5 4,3 91,5 95,7
Legfeljebb 8 általános 2 747 44 525 892 47 272 892 5,8 94,2 100,0
Szakiskola, szakmunkásképző 2 492 62 422 1 847 64 914 1 847 3,8 96,2 100,0
Gimnázium 8 463 314 92 917 1 674 101 380 1 988 8,3 15,8 91,7 84,2
Szakközépiskola 8 245 1 857 102 523 3 849 110 768 5 706 7,4 32,5 92,6 67,5
Főiskola, egyetem, PhD, DLA 22 001 131 160 086 8 177 182 087 8 308 12,1 1,6 87,9 98,4
Összesen 43 948 2 303 462 474 16 438 506 422 18 741 8,7 12,3 91,3 87,7
A lakóhely régiója
Együtt
Közép-Magyarország 30 557 1 303 361 640 22 158 392 197 23 461 7,8 5,6 92,2 94,4
Közép-Dunántúl 10 770 283 124 175 5 502 134 945 5 785 8,0 4,9 92,0 95,1
Nyugat-Dunántúl 12 039 494 107 543 5 568 119 582 6 062 10,1 8,1 89,9 91,9
Dél-Dunántúl 11 960 180 89 424 4 101 101 384 4 281 11,8 4,2 88,2 95,8
Észak-Magyarország 11 895 79 119 565 4 920 131 460 4 999 9,0 1,6 91,0 98,4
Észak-Alföld 13 570 1 184 160 825 7 041 174 395 8 225 7,8 14,4 92,2 85,6
Dél-Alföld 12 493 655 137 882 8 681 150 375 9 336 8,3 7,0 91,7 93,0
Ország összesen 103 283 4 178 1 101 054 57 971 1 204 337 62 149 8,6 6,7 91,4 93,3
Férfi
Közép-Magyarország 13 959 395 205 622 15 000 219 581 15 395 6,4 2,6 93,6 97,4
Közép-Dunántúl 5 782 74 951 4 080 80 733 4 080 7,2 92,8 100,0
Nyugat-Dunántúl 7 096 494 63 162 3 902 70 258 4 396 10,1 11,2 89,9 88,8
Dél-Dunántúl 6 794 49 50 685 2 963 57 479 3 012 11,8 1,6 88,2 98,4
Észak-Magyarország 8 825 79 71 079 3 461 79 904 3 540 11,0 2,2 89,0 97,8
Észak-Alföld 8 245 453 95 573 5 652 103 818 6 105 7,9 7,4 92,1 92,6
Dél-Alföld 8 635 405 77 507 6 474 86 142 6 879 10,0 5,9 90,0 94,1
Ország összesen 59 336 1 875 638 580 41 533 697 916 43 408 8,5 4,3 91,5 95,7
Közép-Magyarország 16 599 907 156 018 7 157 172 617 8 064 9,6 11,2 90,4 88,8
Közép-Dunántúl 4 988 283 49 224 1 421 54 212 1 704 9,2 16,6 90,8 83,4
Nyugat-Dunántúl 4 943 44 381 1 666 49 324 1 666 10,0 90,0 100,0
Dél-Dunántúl 5 165 131 38 738 1 139 43 903 1 270 11,8 10,3 88,2 89,7
Észak-Magyarország 3 070 48 486 1 459 51 556 1 459 6,0 94,0 100,0
Észak-Alföld 5 325 731 65 252 1 389 70 577 2 120 7,5 34,5 92,5 65,5
Dél-Alföld 3 858 251 60 375 2 207 64 233 2 458 6,0 10,2 94,0 89,8
Ország összesen 43 948 2 303 462 474 16 438 506 422 18 741 8,7 12,3 91,3 87,7
Település jellege
Együtt
Város 55 177 2 363 503 679 25 963 558 856 28 326 9,9 8,3 90,1 91,7
Község 24 883 908 375 757 18 033 400 640 18 941 6,2 4,8 93,8 95,2
Budapest 23 224 907 221 618 13 975 244 842 14 882 9,5 6,1 90,5 93,9
Ország összesen 103 283 4 178 1 101 054 57 971 1 204 337 62 149 8,6 6,7 91,4 93,3
Férfi
Város 33 249 1 163 290 634 19 483 323 883 20 646 10,3 5,6 89,7 94,4
Község 16 202 713 224 854 13 511 241 056 14 224 6,7 5,0 93,3 95,0
Budapest 9 885 123 091 8 538 132 976 8 538 7,4 92,6 100,0
Ország összesen 59 336 1 875 638 580 41 533 697 916 43 408 8,5 4,3 91,5 95,7
Város 21 928 1 201 213 044 6 479 234 972 7 680 9,3 15,6 90,7 84,4
Község 8 681 195 150 903 4 522 159 584 4 717 5,4 4,1 94,6 95,9
Budapest 13 338 907 98 526 5 437 111 864 6 344 11,9 14,3 88,1 85,7
Ország összesen 43 948 2 303 462 474 16 438 506 422 18 741 8,7 12,3 91,3 87,7
*Forrás: Munkaerőfelmérés 2016. II. negyedévi kiegészítő felvétel. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011