9.6.3.2. 15–34 évesek régiók és a kiegészítő felvétel megvalósulása szerint*

< >
A lakóhely megyéje A kiegészítő felvételre Összesen A kiegészítő felvételre Összesen
válaszolt nem válaszolt válaszolt nem válaszolt
%
Közép-Magyarország 679 029 12 608 691 637 98,2 1,8 100,0
Közép-Dunántúl 239 962 4 968 244 930 98,0 2,0 100,0
Nyugat-Dunántúl 217 743 6 263 224 006 97,2 2,8 100,0
Dél-Dunántúl 197 562 3 796 201 358 98,1 1,9 100,0
Észak-Magyarorság 266 505 6 263 272 767 97,7 2,3 100,0
Észak-Alföld 365 010 365 010 100,0 100,0
Délalföld 287 785 1 166 288 951 99,6 0,4 100,0
Összesen 2 253 595 35 065 2 288 659 98,5 1,5 100,0
*Forrás: Munkaerőfelmérés 2016. II. negyedévi kiegészítő felvétel. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011