9.2.9. A 19–64 éves megváltozott és nem megváltozott munkaképességű nem foglalkoztatottak munkaerő-piaci jellemzői gazdasági aktivitás szerint, 2015. I. negyedév

(fő)

< >
Megnevezés Megváltozott munkaképességű nem foglalkoztatott Nem megváltozott munkaképességű nem foglalkoztatott Nem foglalkoztatott
munkanélküli inaktív együtt munkanélküli inaktív együtt munkanélküli inaktív együtt
Nem foglalkoztatottak összesen 31 062 507 865 538 927 306 404 1 181 146 1 487 550 337 466 1 689 011 2 026 477
Korábbi jövedelemszerző tevékenység fennállása
volt már, de megszűnt 28 526 455 761 484 287 266 010 646 566 912 576 294 536 1 102 327 1 396 863
soha nem dolgozott 2 536 52 104 54 640 40 394 534 580 574 974 42 930 586 684 629 614
Az utolsó munka megszűnésének oka
elveszítette az állását 12 292 44 952 57 244 141 905 112 309 254 214 154 197 157 261 311 458
felmondott 1 833 6 529 8 362 20 163 16 182 36 345 21 996 22 711 44 707
időszakos vagy szezonális munkája befejeződött 1 119 6 384 7 503 21 539 20 373 41 912 22 658 26 757 49 415
gyermek-, felnőttápolás vagy családi kötöttségek miatt 1 280 8 887 10 167 10 643 78 448 89 091 11 923 87 335 99 258
betegség miatt 3 409 95 044 98 453 1 818 7 533 9 351 5 227 102 577 107 804
nyugdíjazták 111 64 213 64 324 230 319 172 319 402 341 383 385 383 726
rokkantsági nyugdíjazás 871 211 221 212 092 0 19 349 19 349 871 230 570 231 441
vállalkozása megszűnt 729 3 455 4 184 9 024 10 596 19 620 9 753 14 051 23 804
közfoglalkoztatása befejeződött 5 816 9 567 15 383 51 919 42 513 94 432 57 735 52 080 109 815
egyéb okból 1 067 5 508 6 575 8 767 20 092 28 859 9 834 25 600 35 434
soha nem dolgozott 2 536 52 104 54 640 40 394 534 580 574 974 42 930 586 684 629 614
Ok, amiért megkérdezett nem keresett munkát
úgy sem találna 11 635 11 635 69 641 69 641 81 276 81 276
egészségi állapota miatt 339 882 339 882 20 484 20 484 360 366 360 366
családi kötöttségek miatt 13 180 13 180 282 678 282 678 295 858 295 858
nyugdíjas 122 442 122 442 331 335 331 335 453 777 453 777
egyéb 10 102 10 102 405 927 405 927 416 029 416 029
nem kíván munkát vállalni 7 121 7 121 65 793 65 793 72 914 72 914
munkanélküli 31 061 3 503 34 564 306 404 5 288 311 692 337 465 8 791 346 256
Foglalkozási viszony az utolsó munkában
alkalmazott 21 495 154 411 175 906 229 176 550 619 779 795 250 671 705 030 955 701
nem alkalmazott 626 11 017 11 643 11 880 40 746 52 626 12 506 51 763 64 269
8 éven belül vagy soha nem dolgozott 8 941 342 436 351 377 65 348 589 781 655 129 74 289 932 217 1 006 506
Az utolsó munkáltató főtevékenysége szektorok szerint
A Mezőgazdaság 1 641 10 295 11 936 12 420 27 144 39 564 14 061 37 439 51 500
B–F Ipar 6 933 61 808 68 741 76 516 151 434 227 950 83 449 213 242 296 691
G–N Piaci szolgáltatás 6 445 45 485 51 930 80 724 198 964 279 688 87 169 244 449 331 618
O–U Közszolgáltatás 7 102 47 840 54 942 71 396 213 822 285 218 78 498 261 662 340 160
8 éven belül vagy soha nem dolgozott 8 941 342 436 351 377 65 348 589 781 655 129 74 289 932 217 1 006 506
Az utolsó foglalkozási főcsoport FEOR-08 szerint
Szellemi foglalkozásúak 3 266 44 315 47 581 43 151 253 082 296 233 46 417 297 397 343 814
FEOR 1 218 3 754 3 972 2 980 23 302 26 282 3 198 27 056 30 254
FEOR 2 502 7 337 7 839 6 877 72 491 79 368 7 379 79 828 87 207
FEOR 3 1 632 21 578 23 210 20 968 95 111 116 079 22 600 116 689 139 289
FEOR 4 915 11 645 12 560 12 327 62 178 74 505 13 242 73 823 87 065
Fizikai foglalkozásúak 18 855 121 026 139 881 197 738 337 106 534 844 216 593 458 132 674 725
FEOR 5 2 736 23 272 26 008 35 952 99 249 135 201 38 688 122 521 161 209
FEOR 6 1 371 4 517 5 888 5 708 11 068 16 776 7 079 15 585 22 664
FEOR 7 1 890 26 248 28 138 38 683 51 747 90 430 40 573 77 995 118 568
FEOR 8 3 816 27 063 30 879 35 815 68 924 104 739 39 631 95 987 135 618
FEOR 9 9 042 39 925 48 967 81 579 106 119 187 698 90 621 146 044 236 665
FEOR 0 – Fegyveres foglalkozásúak 0 88 88 95 1 177 1 272 95 1 265 1 360
8 éven belül vagy soha nem dolgozott 8 941 342 436 351 377 65 348 589 781 655 129 74 289 932 217 1 006 506

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011