2.1.1.1. A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása(1/2)

< >
Megnevezés Foglalkoztatottak száma
2016 2017
J–M Á–Jú Jl–Sz O–D J–M Á–Jú Jl–Sz O–D
ezer fő
Foglalkoztatottak száma összesen 4 262,2 4 342,7 4 390,7 4 411,0 4 367,9 4 419,6 4 450,7 4 447,4
Legmagasabb iskolai végzettség
legfeljebb alapfok 494,1 517,5 528,6 544,2 522,2 523,6 532,6 522,7
középfok érettségi nélkül 1 153,1 1 183,1 1 192,8 1 200,4 1 196,0 1 219,9 1 243,0 1 263,9
középfok érettségivel 1 471,5 1 508,6 1 538,1 1 510,6 1 503,1 1 512,5 1 538,9 1 522,0
felsőfok 1 143,5 1 133,5 1 131,2 1 155,8 1 146,6 1 163,5 1 136,1 1 138,8
A lakóhely régiója
Közép-Magyarország 1 376,7 1 397,6 1 422,0 1 427,3 1 411,4 1 415,9 1 431,6 1 434,0
Közép-Dunántúl 483,6 488,3 489,0 490,9 494,6 502,0 502,8 495,4
Nyugat-Dunántúl 452,3 451,2 463,5 460,9 461,6 469,3 472,4 475,1
Dél-Dunántúl 362,1 372,3 373,5 375,1 366,8 370,2 371,4 368,7
Észak-Magyarország 459,3 469,9 468,0 469,5 464,5 476,8 479,3 478,5
Észak-Alföld 590,6 611,8 622,9 630,2 618,6 631,4 636,4 638,0
Dél-Alföld 537,5 551,7 551,9 557,0 550,4 554,0 556,9 557,7
Munkaidő
részmunkaidős 224,8 229,5 230,3 227,9 216,9 214,6 202,9 215,7
teljes munkaidős 4 033,3 4 110,9 4 157,0 4 179,1 4 151,0 4 204,9 4 247,8 4 231,7
ismeretlena 4,1 2,4 3,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Foglalkozási viszony
alkalmazott 3 792,1 3 871,3 3 917,5 3 942,8 3 914,4 3 970,5 3 986,2 3 986,6
nem alkalmazott 466,1 469,1 469,8 464,2 453,6 449,1 464,4 460,8
ebből:
társas vállalkozás tagja 145,1 140,3 149,4 153,5 157,6 153,0 162,1 152,8
egyéni vállalkozó, önálló 306,5 316,0 306,2 296,0 283,8 284,3 288,8 293,6
ismeretlena 4,1 2,4 3,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Munkaszerződés jellege (alkalmazottak)
határozatlan idejű 3 435,0 3 482,4 3 520,6 3 574,7 3 577,7 3 603,6 3 624,0 3 655,0
meghatározott időre szóló 357,1 388,9 396,9 368,2 336,6 366,9 362,2 331,7
Egy évvel korábbi gazdasági aktivitás (önbesorolás alapján)
dolgozott 3 938,8 4 033,7 4 086,5 4 123,5 4 102,4 4 148,5 4 180,4 4 166,9
munkanélküli volt 182,4 176,0 157,7 147,7 137,2 130,5 133,4 131,7
inaktív volt 141,1 133,0 146,4 139,9 128,4 140,6 136,9 148,8
ebből: tanult 67,9 68,5 73,1 68,6 64,1 70,9 61,7 62,7
A munkahely nemzetgazdasági ága
Mezőgazdaság 211,2 224,2 221,6 210,9 211,0 218,6 226,2 224,2
Ipar 1 286,3 1 300,0 1 339,9 1 349,8 1 352,8 1 373,3 1 408,2 1 425,1
ebből:
C – Feldolgozóipar 916,4 919,8 952,8 966,8 977,3 983,7 991,6 999,1
F – Építőipar 271,8 276,2 283,1 280,1 275,3 297,6 317,0 321,5
Szolgáltatások 2 760,6 2 816,2 2 825,7 2 846,3 2 804,1 2 827,6 2 816,3 2 798,1
ebből:
G–N Piaci szolgáltatások 1 536,9 1 564,9 1 574,5 1 573,0 1 561,3 1 580,1 1 587,5 1 564,7
O–U Közszolgáltatás 1 223,7 1 251,2 1 251,3 1 273,2 1 242,8 1 247,6 1 228,7 1 233,5
ismeretlena 4,1 2,4 3,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Telephely (a munkavégzés helyszíne)
belföldi telephelyen dolgozik 4 142,2 4 226,0 4 277,5 4 295,3 4 256,2 4 306,6 4 339,9 4 344,4
külföldi telephelyen dolgozik 119,9 116,7 113,2 115,7 111,7 113,0 110,8 103,0
Közfoglalkoztatásban részvétel
közfoglalkoztatás keretében dolgozik 208,2 232,2 225,6 217,7 200,7 206,0 190,9 178,4
nem közfoglalkoztatás keretében dolgozik 4 054,0 4 110,6 4 165,1 4 193,3 4 167,3 4 213,5 4 259,8 4 269,0
aA közfoglalkoztatást kiegészítő átmeneti képzési programban részt vevők foglalkoztatási jellemzői nem ismertek. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011