2.1.1.1. A 15–74 éves foglalkoztatottak számának alakulása(1/2)

< >
Megnevezés Foglalkoztatottak száma
2016 2017
J–M Á–Jú Jl–Sz O–D J–M Á–Jú Jl–Sz O–D
ezer fő
Foglalkoztatottak száma összesen 4 262,2 4 342,7 4 390,7 4 411,0 4 367,9 4 419,6
Legmagasabb iskolai végzettség
legfeljebb alapfok 494,1 517,5 528,6 544,2 522,2 523,6
középfok érettségi nélkül 1 153,1 1 183,1 1 192,8 1 200,4 1 196,0 1 219,9
középfok érettségivel 1 471,5 1 508,6 1 538,1 1 510,6 1 503,1 1 512,5
felsőfok 1 143,5 1 133,5 1 131,2 1 155,8 1 146,6 1 163,5
A lakóhely régiója
Közép-Magyarország 1 376,7 1 397,6 1 422,0 1 427,3 1 411,4 1 415,9
Közép-Dunántúl 483,6 488,3 489,0 490,9 494,6 502,0
Nyugat-Dunántúl 452,3 451,2 463,5 460,9 461,6 469,3
Dél-Dunántúl 362,1 372,3 373,5 375,1 366,8 370,2
Észak-Magyarország 459,3 469,9 468,0 469,5 464,5 476,8
Észak-Alföld 590,6 611,8 622,9 630,2 618,6 631,4
Dél-Alföld 537,5 551,7 551,9 557,0 550,4 554,0
Munkaidő
részmunkaidős 224,8 229,5 230,3 227,9 216,9 214,6
teljes munkaidős 4 033,3 4 110,9 4 157,0 4 179,1 4 151,0 4 204,9
ismeretlena 4,1 2,4 3,4 3,9 0,0 0,0
Foglalkozási viszony
alkalmazott 3 792,1 3 871,3 3 917,5 3 942,8 3 914,4 3 970,5
nem alkalmazott 466,1 469,1 469,8 464,2 453,6 449,1
ebből:
társas vállalkozás tagja 145,1 140,3 149,4 153,5 157,6 153,0
egyéni vállalkozó, önálló 306,5 316,0 306,2 296,0 283,8 284,3
ismeretlena 4,1 2,4 3,4 3,9 0,0 0,0
Munkaszerződés jellege (alkalmazottak)
határozatlan idejű 3 435,0 3 482,4 3 520,6 3 574,7 3 577,7 3 603,6
meghatározott időre szóló 357,1 388,9 396,9 368,2 336,6 366,9
Egy évvel korábbi gazdasági aktivitás (önbesorolás alapján)
dolgozott 3 938,8 4 033,7 4 086,5 4 123,5 4 102,4 4 148,5
munkanélküli volt 182,4 176,0 157,7 147,7 137,2 130,5
inaktív volt 141,1 133,0 146,4 139,9 128,4 140,6
ebből: tanult 67,9 68,5 73,1 68,6 64,1 70,9
A munkahely nemzetgazdasági ága
Mezőgazdaság 211,2 224,2 221,6 210,9 211,0 218,6
Ipar 1 286,3 1 300,0 1 339,9 1 349,8 1 352,8 1 373,3
ebből:
C – Feldolgozóipar 916,4 919,8 952,8 966,8 977,3 983,7
F – Építőipar 271,8 276,2 283,1 280,1 275,3 297,6
Szolgáltatások 2 760,6 2 816,2 2 825,7 2 846,3 2 804,1 2 827,6
ebből:
G–N Piaci szolgáltatások 1 536,9 1 564,9 1 574,5 1 573,0 1 561,3 1 580,1
O–U Közszolgáltatás 1 223,7 1 251,2 1 251,3 1 273,2 1 242,8 1 247,6
ismeretlena 4,1 2,4 3,4 3,9 0,0 0,0
Telephely (a munkavégzés helyszíne)
belföldi telephelyen dolgozik 4 142,2 4 226,0 4 277,5 4 295,3 4 256,2 4 306,6
külföldi telephelyen dolgozik 119,9 116,7 113,2 115,7 111,7 113,0
Közfoglalkoztatásban részvétel
közfoglalkoztatás keretében dolgozik 208,2 232,2 225,6 217,7 200,7 206,0
nem közfoglalkoztatás keretében dolgozik 4 054,0 4 110,6 4 165,1 4 193,3 4 167,3 4 213,5
aA közfoglalkoztatást kiegészítő átmeneti képzési programban részt vevők foglalkoztatási jellemzői nem ismertek. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011