2.1.1.3. A 15–74 éves munkanélküliek számának alakulása*

(ezer fő)

< >
Megnevezés Munkanélküliek száma
2018 2019
J–M Á–Jú Jl–Sz O–D J–M Á–Jú Jl–Sz O–D
Munkanélküliek száma összesen 177,9 165,1 178,2 167,2 165,7 155,5 162,5 155,2
Legmagasabb iskolai végzettség
legfeljebb alapfok 62,9 61,7 53,5 57,5 59,3 54,2 53,0 50,3
középfok érettségi nélkül 48,7 44,4 46,0 46,5 45,2 46,5 40,6 37,1
középfok érettségivel 50,1 45,4 54,8 45,8 42,7 38,2 44,7 49,1
felsőfok 16,2 13,6 24,0 17,5 18,5 16,5 24,3 18,7
A lakóhely régiója
Budapest 29,9 25,2 30,7 20,7 22,3 19,7 18,4 25,3
Pest 11,4 12,1 16,8 14,2 15,4 15,5 17,8 11,4
Közép-Dunántúl 11,5 11,9 9,9 11,8 11,3 9,4 9,8 10,2
Nyugat-Dunántúl 8,7 7,9 12,0 10,9 10,3 8,4 8,6 7,9
Dél-Dunántúl 26,7 23,1 17,6 20,9 18,6 17,8 17,5 21,1
Észak-Magyarország 24,7 24,1 24,0 23,2 23,4 24,5 22,5 19,3
Észak-Alföld 44,7 43,5 47,5 46,0 44,8 43,6 44,9 38,4
Dél-Alföld 20,2 17,4 19,8 19,7 19,8 16,6 23,0 21,5
Egy évvel korábbi gazdasági aktivitás (önbesorolás alapján)
dolgozott 59,4 58,5 62,0 59,0 59,7 59,3 58,4 64,2
munkanélküli volt 86,7 77,8 73,2 70,9 69,3 64,1 62,9 49,9
inaktív volt 31,9 28,9 43,1 37,3 36,8 32,1 41,2 41,1
ebből: tanult 10,9 10,1 19,3 13,3 16,2 13,3 21,1 21,8
Az utolsó munka megszűnésének oka
elveszítette állását 65,8 58,6 60,0 57,2 58,9 54,1 49,7 53,0
felmondott, vállalkozása megszűnt 28,0 25,6 24,2 24,7 24,3 23,6 29,0 29,7
időszakos, szezonális munkája befejeződött 12,2 8,0 11,1 11,8 9,5 10,8 7,3 8,9
közfoglalkoztatása befejeződött 26,3 25,9 23,5 20,5 17,5 18,3 15,6 12,6
családi kötöttségek miatt 8,7 8,3 11,3 12,7 10,2 8,6 10,2 8,5
egyéb okbóla 11,5 12,3 14,1 16,2 19,4 13,2 16,5 13,2b
soha nem dolgozott 25,5 26,5 34,1 24,2 25,9 27,0 34,2 29,3b
Az utolsó munkahely nemzetgazdasági ága
mezőgazdaság 5,9 6,8 5,1 5,7 7,0 6,6 4,5 6,6
ipar 40,5 41,5 39,4 49,6 47,4 38,1 41,6 41,0
ebből:
C – feldolgozóipar 24,4 25,3 22,8 33,7 29,8 24,9 28,9 30,5
F – építőipar 11,8 13,4 13,3 13,2 16,2 10,9 11,4 8,9
szolgáltatások 91,4 79,5 87,0 75,7 77,1 74,1 72,3 67,7
G–N piaci szolgáltatások 49,1 44,8 46,1 39,3 43,1 36,5 38,3 37,2
O–U közszolgáltatás 42,2 34,7 40,9 36,4 34,0 37,6 34,0 30,5
8 éve vagy régebben dolgozott vagy soha nem dolgozott vagy ismeretlen 40,1 37,4 46,7 36,3 34,2 36,7 44,1 40,0
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés, KSH.  aBeleértve azokat, akik gyes, gyed vagy gyet miatt vannak távol munkájuktól, és másik munkát keresnek, és azokat is, akik több mint 3 hónapja nem dolgoznak főmunkájukban és erre az időre nem kapnak fizetést illetve más juttatást, vagy ha kapnak, az nem éri el a megállapodás alapjául szolgáló keresetüknek a felét.  bAdatjavítás történt: 2020.02.13-án.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011