9.1.65. 15–64 éves alkalmazottak a munkahely tulajdonformája, nemek és aszerint, hogy a kollektív szerződés befolyásolja-e a munkakörülményeket, 2015. II. negyedév

< >
A munkahely tulajdonformája Befolyásolja Nem befolyásolja Nem tudja Együtt Befolyásolja Nem befolyásolja Nem tudja Együtt
a kollektív szerződés a munkakörülményeket a kollektív szerződés a munkakörülményeket
%
Együtt
Tiszta állami 195 066 124 171 36 597 355 834 54,8 34,9 10,3 100,0
Tiszt magán 148 588 86 529 26 489 261 606 56,8 33,1 10,1 100,0
Szövetkezeti 2 719 1 740 4 459 61,0 39,0 100,0
Egyéb (egyházi, alapítványi) 5 191 6 721 314 12 226 42,5 55,0 2,6 100,0
Önkormányzati 43 164 19 408 5 555 68 127 63,4 28,5 8,2 100,0
Vegyes 21 312 13 347 3 033 37 692 56,5 35,4 8,0 100,0
Nem tudja 4 373 3 807 1 746 9 926 44,1 38,4 17,6 100,0
Összesen 420 413 255 723 73 734 749 870 56,1 34,1 9,8 100,0
Férfi
Tiszta állami 86 646 52 813 17 237 156 696 55,3 33,7 11,0 100,0
Tiszt magán 91 974 53 314 17 189 162 477 56,6 32,8 10,6 100,0
Szövetkezeti 1 099 1 119 2 218 49,5 50,5 100,0
Egyéb (egyházi, alapítványi) 936 2 334 3 270 28,6 71,4 100,0
Önkormányzati 14 322 5 355 2 215 21 892 65,4 24,5 10,1 100,0
Vegyes 12 822 6 755 1 448 21 025 61,0 32,1 6,9 100,0
Nem tudja 1 891 1 852 1 644 5 387 35,1 34,4 30,5 100,0
Összesen 209 690 123 542 39 733 372 965 56,2 33,1 10,7 100,0
Tiszta állami 108 420 71 358 19 360 199 138 54,4 35,8 9,7 100,0
Tiszt magán 56 614 33 216 9 301 99 131 57,1 33,5 9,4 100,0
Szövetkezeti 1 620 621 2 241 72,3 27,7 100,0
Egyéb (egyházi, alapítványi) 4 255 4 387 314 8 956 47,5 49,0 3,5 100,0
Önkormányzati 28 841 14 053 3 340 46 234 62,4 30,4 7,2 100,0
Vegyes 8 490 6 593 1 585 16 668 50,9 39,6 9,5 100,0
Nem tudja 2 482 1 955 102 4 539 54,7 43,1 2,2 100,0
Összesen 210 722 132 183 34 002 376 907 55,9 35,1 9,0 100,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011