Nyomtatás
1. A regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdálkodási forma szerint
Gazdálkodási forma Regisztrált szervezetek
december 31.
Ebből: csőd-, felszámolás és végelszámolás alatt levők Új bejegyzésű szervezetek az év folyamán
2008 2009 2008 2009 2008 2009
Jogi személyiségű gazdasági társaság 297 060 324 906 22 021 24 781 44 106 42 414
Ebből :
korlátolt felelősségű társaság 292 165 319 849 21 446 24 195 43 598 42 046
részvénytársaság 4 828 5 020 548 575 507 368
Szövetkezet 5 245 4 365 1 158 628 71 63
Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 6 347 6 466 210 168 467 474
Átalakulásra kötelezett gazdasági szervezet 45 36 37 30
Jogi személyiségű társas vállalkozás 308 697 335 773 23 426 25 607 44 644 42 951
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 218 309 208 326 17 267 19 640 3 587 1 925
Ebből :
közkereseti társaság 6 486 6 153 532 614 24 18
betéti társaság 211 823 202 173 16 735 19 026 3 563 1 907
Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 34 143 35 481 24 21 2 276 1 712
Megszűnő gazdálkodási forma 275 241 259 223
Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás 252 727 244 048 17 550 19 884 5 863 3 637
Társas vállalkozás összesen 561 424 579 821 40 976 45 491 50 507 46 588
Egyéni vállalkozás 1 000 022 1 012 770 367 231 77 704
Ebből :
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező 400 308 372 786 37 731 30 582
Vállalkozás összesen 1 561 446 1 592 591 40 976 45 491 417 738 124 292
Költségvetési és társadalombiztosítási szervezet 13 674 13 321 459 478
Nonprofit szervezet 79 062 80 332 312 451 3 611 3 733
MRP-szervezet 117 107
Összesen 1 654 299 1 686 351 41 288a)a) 45 942b)b) 421 808 128 503
a)Ebből csődeljárás alatt 5 szervezet állt.  b)Ebből csődeljárás alatt 30 szervezet állt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008