Nyomtatás
1. A regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdálkodási forma szerint
Gazdálkodási forma Regisztrált szervezetek
december 31.
Ebből: csőd-, felszámolás és végelszámolás alatt levők Új bejegyzésű szervezetek az év folyamán
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Jogi személyiségű gazdasági társaság 324 906 355 548 24 781 30 411 42 414 44 691
Ebből : korlátolt felelősségű társaság 319 849 350 245 24 195 29 750 42 046 44 269
részvénytársaság 5 020 5 269 575 653 368 421
Szövetkezet 4 365 4 358 628 585 63 236
Egyéb jogi személyiségű vállalkozás 6 466 6 753 168 159 474 489
Átalakulásra kötelezett gazdasági szervezet 36 29 30 24
Jogi személyiségű társas vállalkozás 335 773 366 688 25 607 31 179 42 951 45 416
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 208 326 196 948 19 640 19 942 1 925 1 494
Ebből : közkereseti társaság 6 153 5 754 614 626 18 6
betéti társaság 202 173 190 750 19 026 19 311 1 907 1 019
egyéni cég 444 5 469
Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 35 481 36 884 21 21 1 712 1 766
Megszűnő gazdálkodási forma 241 206 223 190
Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás 244 048 234 038 19 884 20 153 3 637 3 260
Társas vállalkozás összesen 579 821 600 726 45 491 51 332 46 588 48 676
Egyéni vállalkozás 1 012 770 1 043 758 77 704 72 614
Ebből : vállalkozói igazolvánnyal rendelkező 372 786 384 129 30 582 38 923
Vállalkozás összesen 1 592 591 1 644 484 45 491 51 332 124 292 121 290
Költségvetési és társadalombiztosítási szervezet 13 321 15 485 478 2 712
Nonprofit szervezet 80 332 81 614 451 487 3 733 3 507
MRP-szervezet 107 79
Összesen 1 686 351 1 741 662 45 942a)a) 51 819b)b) 128 503 127 509
a)Ebből csődeljárás alatt 30 szervezet állt.  b)Ebből csődeljárás alatt 70 szervezet állt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2010