Nyomtatás
1.1. A háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerző tevékenységük szerint, 2008 1/2
Megnevezés Decilisek
1. 2. 3. 4. 5.
>
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 243 998 266 970 299 095 335 832 362 856
Adatszolgáltató háztartások száma 547 560 597 679 727
Háztartások átlagos taglétszáma 4,1 3,7 3,3 2,9 2,7
A személyek száma
Alkalmazásban állók 130 025 251 801 272 681 305 528 326 965
Alkalmi munkások, napszámosok 26 206 14 571 13 363 10 893 10 223
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 21 669 34 538 54 639 50 416 35 584
Aktív keresők összesen 177 900 300 910 340 683 366 837 372 772
Ebből:
férfiak 117 120 182 885 183 740 205 244 191 761
nők 60 780 118 025 156 943 161 593 181 011
Nyugdíjasok összesen 65 690 103 437 183 040 248 164 295 937
Ebből:
férfiak 28 954 46 440 75 810 100 733 119 559
nők 36 736 56 997 107 230 147 431 176 378
Munkanélküliek összesen 150 050 85 893 82 617 53 836 42 117
Ebből:
férfiak 87 907 38 648 48 756 24 948 20 499
nők 62 143 47 245 33 861 28 888 21 618
Gyermekgondozási ellátásban részesülők 86 478 60 722 35 045 27 484 23 111
Inaktív felnőttek 47 344 22 128 16 822 17 132 13 434
Nem tanuló gyermekek 158 898 112 594 86 680 75 591 52 627
Tanulók összesen 302 910 303 502 244 307 199 999 190 393
Összesen 989 270 989 186 989 194 989 043 990 391
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 13,1 25,5 27,6 30,9 33,0
Alkalmi munkások, napszámosok 2,6 1,5 1,4 1,1 1,0
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 2,2 3,5 5,5 5,1 3,6
Aktív keresők összesen 18,0 30,4 34,4 37,1 37,6
Ebből:
férfiak 11,8 18,5 18,6 20,8 19,4
nők 6,1 11,9 15,9 16,3 18,3
Nyugdíjasok összesen 6,6 10,5 18,5 25,1 29,9
Ebből:
férfiak 2,9 4,7 7,7 10,2 12,1
nők 3,7 5,8 10,8 14,9 17,8
Munkanélküliek összesen 15,2 8,7 8,4 5,4 4,3
Ebből:
férfiak 8,9 3,9 4,9 2,5 2,1
nők 6,3 4,8 3,4 2,9 2,2
Gyermekgondozási ellátásban részesülők 8,7 6,1 3,5 2,8 2,3
Inaktív felnőttek 4,8 2,2 1,7 1,7 1,4
Nem tanuló gyermekek 16,1 11,4 8,8 7,6 5,3
Tanulók összesen 30,6 30,7 24,7 20,2 19,2
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008