Nyomtatás
2.1. A háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerő tevékenységük szerint,2008
Megnevezés Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Összesen
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 1 168 385 410 194 371 797 360 112 440 237 551 054 507 652 3 809 431
Adatszolgáltató háztartások száma 2 062 785 745 716 1 125 1 044 1 173 7 650
Háztartások átlagos taglétszáma 2,5 2,6 2,6 2,6 2,8 2,7 2,6 2,6
A személyek száma
Alkalmazásban állók 1 045 138 394 309 356 586 279 869 332 452 425 841 371 368 3 205 563
Alkalmi munkások, napszámosok 33 588 3 076 6 745 10 717 15 012 11 776 17 519 98 433
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 168 233 44 318 35 579 40 890 41 123 47 960 90 725 468 828
Aktív keresők összesen 1 246 959 441 703 398 910 331 476 388 587 485 577 479 612 3 772 824
Ebből:
férfiak 672 727 236 058 224 646 177 657 209 204 267 258 259 816 2 047 366
nők 574 232 205 645 174 264 153 819 179 383 218 319 219 796 1 725 458
Nyugdíjasok összesen 754 429 290 281 271 822 286 399 344 636 404 244 376 617 2 728 428
Ebből:
férfiak 276 323 123 874 105 467 113 337 136 824 165 267 152 238 1 073 330
nők 478 106 166 407 166 355 173 062 207 812 238 977 224 379 1 655 098
Munkanélküliek összesen 87 091 53 666 47 748 52 911 103 281 118 083 75 624 538 404
Ebből:
férfiak 38 729 28 254 25 874 31 643 57 846 68 551 42 046 292 943
nők 48 362 25 412 21 874 21 268 45 435 49 532 33 578 245 461
Gyermekgondozási ellátásban részesülők 77 775 23 949 34 131 26 797 37 326 53 714 34 554 288 246
Inaktív felnőttek 52 156 13 437 10 172 13 912 25 415 26 731 22 649 164 472
Nem tanuló gyermekek 183 112 65 803 62 400 56 852 80 558 110 138 81 844 640 707
Tanulók összesen 475 256 194 639 157 537 173 995 232 531 287 862 235 922 1 757 742
Összesen 2 876 778 1 083 478 982 720 942 342 1 212 334 1 486 349 1 306 822 9 890 823
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 36,3 36,4 36,3 29,7 27,4 28,7 28,4 32,4
Alkalmi munkások, napszámosok 1,2 0,3 0,7 1,1 1,2 0,8 1,3 1,0
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 5,8 4,1 3,6 4,3 3,4 3,2 6,9 4,7
Aktív keresők összesen 43,3 40,8 40,6 35,2 32,1 32,7 36,7 38,1
Ebből:
férfiak 23,4 21,8 22,9 18,9 17,3 18,0 19,9 20,7
nők 20,0 19,0 17,7 16,3 14,8 14,7 16,8 17,4
Nyugdíjasok összesen 26,2 26,8 27,7 30,4 28,4 27,2 28,8 27,6
Ebből:
férfiak 9,6 11,4 10,7 12,0 11,3 11,1 11,6 10,9
nők 16,6 15,4 16,9 18,4 17,1 16,1 17,2 16,7
Munkanélküliek összesen 3,0 5,0 4,9 5,6 8,5 7,9 5,8 5,4
Ebből:
férfiak 1,3 2,6 2,6 3,4 4,8 4,6 3,2 3,0
nők 1,7 2,3 2,2 2,3 3,7 3,3 2,6 2,5
Gyermekgondozási ellátásban részesülők 2,7 2,2 3,5 2,8 3,1 3,6 2,6 2,9
Inaktív felnőttek 1,8 1,2 1,0 1,5 2,1 1,8 1,7 1,7
Nem tanuló gyermekek 6,4 6,1 6,3 6,0 6,6 7,4 6,3 6,5
Tanulók összesen 16,5 18,0 16,0 18,5 19,2 19,4 18,1 17,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008