Nyomtatás
4.1. A háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerő tevékenységük szerint, 2008
Megnevezés Gyermektelen háztartások Gyermekes háztartások Összesen
egy több együtt 1 2 3–x együtt
tagú gyermekkel
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 921 295 1 616 016 2 537 311 664 789 428 036 179 295 1 272 120 3 809 431
Adatszolgáltató háztartások száma 2 018 3 002 5 020 1 295 935 400 2 630 7 650
Háztartások átlagos taglétszáma 1,0 2,4 1,9 3,4 4,2 5,5 4,0 2,6
A személyek száma
Alkalmazásban állók 203 203 1 436 638 1 639 841 863 180 544 419 158 123 1 565 722 3 205 563
Alkalmi munkások, napszámosok 8 293 42 652 50 945 22 058 12 355 13 075 47 488 98 433
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 34 374 230 444 264 818 100 996 87 791 15 223 204 010 468 828
Aktív keresők összesen 245 870 1 709 734 1 955 604 986 234 644 565 186 421 1 817 220 3 772 824
Ebből:
férfiak 152 559 903 524 1 056 083 506 232 360 075 124 976 991 283 2 047 366
nők 93 311 806 210 899 521 480 002 284 490 61 445 825 937 1 725 458
Nyugdíjasok összesen 634 845 1 770 369 2 405 214 212 960 79 605 30 649 323 214 2 728 428
Ebből:
férfiak 128 030 804 548 932 578 94 742 32 190 13 820 140 752 1 073 330
nők 506 815 965 821 1 472 636 118 218 47 415 16 829 182 462 1 655 098
Munkanélküliek összesen 20 650 223 533 244 183 148 223 95 245 50 753 294 221 538 404
Ebből:
férfiak 15 383 141 993 157 376 64 145 36 687 34 735 135 567 292 943
nők 5 267 81 540 86 807 84 078 58 558 16 018 158 654 245 461
Gyermekgondozási ellátásban részesülők 0 932 932 109 441 79 282 98 591 287 314 288 246
Inaktív felnőttek 5 495 74 306 79 801 36 070 28 308 20 293 84 671 164 472
Nem tanuló gyermekek 0 0 0 211 266 252 268 177 173 640 707 640 707
Tanulók összesen 14 435 163 035 177 470 527 897 624 595 427 780 1 580 272 1 757 742
Összesen 921 295 3 941 909 4 863 204 2 232 091 1 803 868 991 660 5 027 619 9 890 823
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 22,1 36,4 33,7 38,7 30,2 15,9 31,1 32,4
Alkalmi munkások, napszámosok 0,9 1,1 1,0 1,0 0,7 1,3 0,9 1,0
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 3,7 5,8 5,4 4,5 4,9 1,5 4,1 4,7
Aktív keresők összesen 26,7 43,4 40,2 44,2 35,7 18,8 36,1 38,1
Ebből:
férfiak 16,6 22,9 21,7 22,7 20,0 12,6 19,7 20,7
nők 10,1 20,5 18,5 21,5 15,8 6,2 16,4 17,4
Nyugdíjasok összesen 68,9 44,9 49,5 9,5 4,4 3,1 6,4 27,6
Ebből:
férfiak 13,9 20,4 19,2 4,2 1,8 1,4 2,8 10,9
nők 55,0 24,5 30,3 5,3 2,6 1,7 3,6 16,7
Munkanélküliek összesen 2,2 5,7 5,0 6,6 5,3 5,1 5,9 5,4
Ebből:
férfiak 1,7 3,6 3,2 2,9 2,0 3,5 2,7 3,0
nők 0,6 2,1 1,8 3,8 3,2 1,6 3,2 2,5
Gyermekgondozási ellátásban részesülők 0,0 0,0 0,0 4,9 4,4 9,9 5,7 2,9
Inaktív felnőttek 0,6 1,9 1,6 1,6 1,6 2,0 1,7 1,7
Nem tanuló gyermekek 0,0 0,0 0,0 9,5 14,0 17,9 12,7 6,5
Tanulók összesen 1,6 4,1 3,6 23,7 34,6 43,1 31,4 17,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008