Nyomtatás
5.1. A háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerző tevékenységük szerintl, 2008
Megnevezés Kvintilisek Összesen
1. 2. 3. 4. 5.
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 76 612 172 666 289 616 406 297 376 557 1 321 748
Adatszolgáltató háztartások száma 193 347 538 779 718 2 575
Háztartások átlagos taglétszáma 3,11 2,03 1,71 1,48 1,42 1,68
A személyek száma
Alkalmazásban állók 0 0 0 0 0 0
Alkalmi munkások, napszámosok 0 0 0 0 0 0
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 0 0 0 0 0 0
Aktív keresők összesen 0 0 0 0 0 0
Ebből:
férfiak 0 0 0 0 0 0
nők 0 0 0 0 0 0
Nyugdíjasok összesen 99 479 267 409 461 445 583 335 518 924 1 930 592
Ebből:
férfiak 47 912 114 316 181 181 202 541 198 804 744 754
nők 51 567 153 093 280 264 380 794 320 120 1 185 838
Munkanélküliek összesen 35 395 38 043 14 819 9 297 8 965 106 519
Ebből:
férfiak 17 137 24 907 8 230 3 749 5 329 59 352
nők 18 258 13 136 6 589 5 548 3 636 47 167
Gyermekgondozási ellátásban részesülők 12 975 3 179 1 211 0 1 340 18 705
Inaktív felnőttek 13 305 10 110 3 193 4 007 1 458 32 073
Nem tanuló gyermekek 21 326 6 866 1 957 435 1 340 31 924
Tanulók összesen 55 586 24 478 12 919 6 189 832 100 004
Összesen 238 066 350 085 495 544 603 263 532 859 2 219 817
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alkalmi munkások, napszámosok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktív keresők összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ebből:
férfiak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
nők 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nyugdíjasok összesen 41,8 76,4 93,1 96,7 97,4 87,0
Ebből:
férfiak 20,1 32,7 36,6 33,6 37,3 33,6
nők 21,7 43,7 56,6 63,1 60,1 53,4
Munkanélküliek összesen 14,9 10,9 3,0 1,5 1,7 4,8
Ebből:
férfiak 7,2 7,1 1,7 0,6 1,0 2,7
nők 7,7 3,8 1,3 0,9 0,7 2,1
Gyermekgondozási ellátásban részesülők 5,5 0,9 0,2 0,0 0,3 0,8
Inaktív felnőttek 5,6 2,9 0,6 0,7 0,3 1,4
Nem tanuló gyermekek 9,0 2,0 0,4 0,1 0,3 1,4
Tanulók összesen 23,3 7,0 2,6 1,0 0,2 4,5
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008