Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1132 Egyházi vezető

Az egyházi (hitközségi) vezető egyháza szervezeti hierarchiájának irányító szintjén áll. Vezető szerepét felekezettől függően egyedül vagy testületben gyakorolja.

Feladatai:

  1. egyháza (illetve felekezete, vallási közössége) tevékenységének országos és területi szintű irányítása és szervezése;
  2. egyháza életét, működését érintő döntések hozatala (tanácsadók bevonásával) egyedül vagy testületben;
  3. egyháza képviselete a nemzetközi egyházi szervezetek és az ország vezetése előtt;
  4. konzultáció az állam vezetőivel, a vezető politikusokkal és a többi egyház hasonló szintű képviselőivel az ország egészét érintő, illetve az állam és az egyház viszonyára, valamint együttműködésük területeire vonatkozó kérdésekről;
  5. irányító, vezető munkáján túl felekezetenként változó mértékben és gyakorisággal papi (lelkészi, lelkipásztori) feladatok ellátása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza