Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2441 Gyógypedagógus

Neveli és oktatja az értelmi, érzékszervi, beszéd- és mozgásfogyatékos embereket.

Feladatai:

 1. tanterv alapján a tantárgyak tanmenetének elkészítése, felkészülés az egyes tanítási órákra, audiovizuális és egyéb szemléltető eszközök kiválogatása vagy készítése;
 2. alapkészségek (olvasás, írás, számolás) oktatása az értelmi és egyéb fogyatékosok számára;
 3. a testi fogyatékosok testi képességeinek és mozgáskoordinációjának fejlesztése egyéni és csoportos mozgásnevelés keretében;
 4. a hallássérültek oktatása hallókészülék, erősítők, tükrök, audiovizuális és egyéb segédeszközök segítségével; szájról olvasás, ujj-abc, hangos beszéd tanítása;
 5. a gyengénlátók látásának fejlesztése, a vak tanulók tapintási érzékelésének fejlesztése, környezet-érzékelés, gépírás, Braille-(pont-)írás oktatása;
 6. a beszédfogyatékosok beszédhibájának megszüntetése, az írással, olvasással, számolással kapcsolatos problémák kiküszöbölése;
 7. a fogyatékosság jellegétől függően speciális segédeszközök használatának tanítása;
 8. az írásbeli munkák, a szóbeli feleletek és beszámolók értékelése, a tanulók fejlődéséről részletes elemzés készítése;
 9. szülői értekezletek és fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel, tanácsadás az otthoni foglalkozásokhoz;
 10. részvétel a tantestületi üléseken, a nevelési értekezleteken és a szervezett továbbképzéseken;
 11. osztálykirándulások, ünnepélyek, iskolai sport- és kulturális rendezvények szervezése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza