Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2524 Képzési és személyzetfejlesztési szakértő

Képzési és fejlesztési programokat tervez, fejleszt, hajt végre és értékel, segít a szervezet céljának megvalósításához szükséges tevékenységek és képességek megszervezésében.

Feladatai:

  1. a képzési igények, az egyéni és szervezeti szükségletek felmérése;
  2. az emberierőforrás-fejlesztési célok kijelölése, a tanulási folyamat eredményeinek értékelése;
  3. az oktatási/képzési anyagok és segédanyagok, pl. kézikönyvek, vizuális segédanyagok, on-line tanító programok, bemutató modellek és kiegészítő képzési referenciaanyagok elkészítése és továbbfejlesztése;
  4. az egyéni és csoportos képzési és fejlesztési programok, tréningek megtervezése, összehangolása, ütemezése és levezetése, a szakmai megbeszélések (workshopok), ülések, bemutatók és konferenciák levezetése, azok munkájának segítése;
  5. kapcsolattartás külső képzési szolgáltatókkal különleges képzési és fejlesztési programok megszervezése érdekében;
  6. a belső és külső képzési és fejlesztési tevékenységek ösztönzése, a képző/fejlesztő munka elősegítésével kapcsolatos tevékenységek értékelése;
  7. a belső és külső képzés minőségének és hatékonyságának figyelemmel kisérése, mérése és folyamatos értékelése, valamint a képzési célok, módszerek és az elérni kívánt eredmények felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása;
  8. a különböző témák és rendszerek jobb megértését szolgáló háttéranyagok gyűjtése, tanulmányozása és kutatása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza