Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2716 Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő

Kutatja, vizsgálja, értelmezi és közvetíti a híreket és a közvéleményt érintő ügyeket nyomtatott és elektronikus sajtón, televízión, rádión és más médián keresztül.

Feladatai:

 1. információk gyűjtése, tájékozódás, kutatómunka végzése, téma kiválasztása, műfaj meghatározása, vázlat, szinopszis készítése;
 2. a cikk megírása, fotó, kép, ábra rendelése, korrigálás, javítás, átdolgozás;
 3. beszámoló-készítés a különféle eseményekről és rendezvényekről, az események kommentálása;
 4. interjúkészítés politikusokkal és közéleti személyiségekkel, közérdeklődésre számot tartó emberekkel, sajtótájékoztatón való részvétel;
 5. cikkek válogatása, átírása, szerkesztése;
 6. a műsor vagy a média céljának és célközönségének meghatározása, terepszemle tartása, interjúalanyok kiválasztása, időpont egyeztetése a műsor/riport/interjú készítőivel és alanyaival;
 7. munkatársak felkészítése a feladat elvégzésére, munkájuk összehangolása, elkészített anyagaik áttekintése;
 8. rögzített műsor vagy rovat összeállítása, szerkesztése, az élő adás koordinálása rádiós- vagy televíziós közvetítés során;
 9. a riportanyagok, híranyagok szerkesztése, a műsor témáinak kiválasztása, a filmbejátszások, video-felvételek, grafikák megtekintése;
 10. az információk pontosságának, érthetőségének, hírértékének ellenőrzése;
 11. műsorvázlat, adásmenet, forgatókönyv készítése, a műsor megvalósításának figyelemmel kísérése;
 12. különböző szakterületeken történő fejlemények kutatása és jelentése, pl. orvostudomány, természettudomány és technika stb.;
 13. kritikák írása irodalmi, zenei és más művészeti alkotásokról, tudás, megítélés és tapasztalatok alapján, újságok, tévé, rádió és más médiák számára;
 14. kiadandó anyagok kiválasztása, stílus, nyelvtan, pontosság és a törvényes tartalom ellenőrzése, a szükséges módosítások elvégzése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza