Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3135 Minőségbiztosítási technikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással kezeli és nyilvántartja a minőségbiztosításhoz szükséges előírásokat. Kezeli a minőségbiztosításhoz szükséges műszereket, közreműködik a szabályozások kialakításában, részt vesz a folyamatszabályozásban, javaslatot tesz az ellenőrzési módszerekre, közreműködik a dokumentációk kidolgozásában, hibaanalíziseket végez.

Feladatai:

 1. hibaanalízis végrehajtása; minták minőségi ellenőrzése;
 2. vizsgálati eredmények elkészítése, jelentések készítése;
 3. kapcsolattartás a központi minőségellenőrzéssel;
 4. termékek, folyamatok valamint a gyártási környezet ellenőrzése;
 5. a vevői reklamációk kezelésének elősegítése a termelési jegyzőkönyvek felülvizsgálatával, valamint a szükséges elemzések, terméktesztelések elvégzésével;
 6. a minőségellenőrzési mérőeszközök telepítésének és kvalifikálásának mérésekkel történő támogatása;
 7. a termékek és az alapanyagok szabványi megfelelőségének igazolása ellenőrző mérésekkel;
 8. minőségügyi jegyzőkönyvek és dokumentumok átvizsgálása;
 9. a minőségi problémákról készült értékelések nyomon követése;
 10. termékhatékonyság-vizsgálat a lehetséges reklamációk megfelelő kezelése érdekében;
 11. részvétel a problémát kiváltó okok felderítésében, a hibák korrigálásában és megelőzésében;
 12. a vizsgálatok és felmérések eredményének visszajelzése a gyártás és a fogyasztó részére.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza