Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3322 Egészségügyi dokumentátor

Különféle egészségügyi dokumentációs nyilvántartásokat tervez, fejleszt, kezel és tart karban.

Feladatai:

  1. adatok gyűjtésére, osztályozására, tárolására és elemzésére szolgáló, különféle egészségügyi dokumentációs nyilvántartások, valamint tárolási és lekérdezési rendszerek tervezése, fejlesztése, karbantartása és működtetése;
  2. betegfelvételi és elbocsátási dokumentumok kezelése;
  3. a nyilvántartás teljességének, pontosságának és szabályszerűségének ellenőrzése;
  4. a páciensek egészségügyi dokumentációjának összeállítása és karbantartása, állapotuk és kezelésük dokumentálása, valamint a kutatás, számlázás, költségellenőrzés és az ápolás javítása céljából történő adatszolgáltatás;
  5. az egészségügyi dokumentáció, valamint a demográfiai jellemzőkre, a betegség előzményeire és mértékére, a diagnosztikai eljárásokra és a kezelésre vonatkozó adatok számítógépre vitele;
  6. a betegek jellemzőiről, állapotáról és az alkalmazott eljárásokról szóló szöveges leírások és számadatok szabványos osztályozási rendszerben alkalmazott kódokká történő átalakítása;
  7. az egészségügyi dokumentáció biztonságának védelme a titoktartás biztosítása és annak érdekében, hogy az információ csak a jogosult személyek és szervek tudomására jusson;
  8. az egészségügyi dokumentáció karbantartásában részvevő irodai és adminisztratív dolgozók felügyelete.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza