Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

3325 Fogászati asszisztens

A fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett segédkezik a fogászati kezeléseknél, tisztán tartja, fertőtleníti, előkészíti a műszereket és a kezeléshez szükséges különböző fogászati eszközöket, elvégzi az adminisztratív teendőket.

Feladatai:

  1. páciensek fogadása, adataik felvétele, új betegek előjegyzése, meghallgatása, irányítása, felvilágosítása, az orvos tájékoztatása;
  2. a fogászati vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz szükséges anyagok és eszközök, valamint gyógyszerek előkészítése;
  3. asszisztálás fog- és gyökértöméseknél, a fogpótlás folyamatában, fogeltávolításnál, gyermekfogászati beavatkozásoknál, a fogszabályozás menetében;
  4. közreműködés röntgenfelvételek készítésénél, röntgenfilmek előhívása, kidolgozása;
  5. a fogtechnikai munkák eljuttatása a laboratóriumba;
  6. eszközök javításáról, pótlásáról való gondoskodás, biztonságos munkakörülmények teremtése;
  7. nyilvántartás vezetése a betegekről és a kezelésekről, fogászati ellátással kapcsolatos számítógépes programok kezelése, az elvégzett tevékenységről statisztikai és szöveges jelentés készítése a szabályok, a bizonylati szabályzat és a határidők betartásával;
  8. önálló feladatként az orvos irányításával és felügyeletével a csoportos szűrések, kezelések, megelőző foglalkozások szervezésében való részvétel, fogászati egészségnevelési programok szervezése, fogászati felvilágosítás szemléltetőeszközeinek beszerzése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza